Vodič (elektrotechnický výrobek): Porovnání verzí

m
m (doplněna tabulka s barvami vodičů)
* '''plné jádro''' - takové jádro má podobu jednoho kulatého drátu. ČSN EN 60228 taková jádra řadí do ''třídy 1'', zvykově se také tato jádra označují zkratkou '''RE''' - ta je převzata z němčiny a znamená ''rund, eindrähtig''. Anglicky se tato jádra označují ''round single wire''. Obvykle se toto jádro používá např. pro silové úložné kabely menších průřezů, pro sdělovací rozvody atd.
 
* '''[[lano]]vané jádro''' - vznikne tím, že se dohromady složí šest až sedm drátků, případně devatenáct, a stočí se do pravidelné šroubovice. ČSN EN 60228 je řadí do ''třídy 2'', pro vodiče v [[automobil]]ovém průmyslu se užívá název ''pravidelné lanko'' neboli ''skladba typu A'', a to podle německé normy ''LV 112''. Obvykle se používá pro vyšší průřezy silových kabelů. Obecně se vodiče s těmito jádry nazývají '''licna''' (z něm. ''e Litze'').
 
* '''ohebné jádro''' - vznikne obdobně jako lanované, ale počet drátků není přesně dán a může být libovolný (tak, aby vodič splňoval požadavky maximálního elektrického odporu pro daný průřez). Podle ČSN EN 60228 jsou to ''jádra třídy 5'', neoficiální název je '''sypané lanko''', u autovodičů se používá název ''skladba typu B''. Obvykle se používají např. pro pohyblivé silové přívody. Pro lanovaná a ohebná jádra se společně používá i zvyková německá zkratka '''RM''' - ''rund, mehrdrähtig''.