Testování statistických hypotéz: Porovnání verzí

m
 
 
Testujeme-li neznámý parametr <math>\Theta</math>, pak testovanou (nulovou) hypotézu zapisujeme jako
:<math>H_0:\Theta=\Theta_0 \,</math>
Alternativní hypotézu pak formulujeme jedním z následujících způsobů
1 554

editací