Doktor veterinární medicíny: Porovnání verzí

Upřesněno.
(Upřesnění.)
(Upřesněno.)
'''Doktor veterinární medicíny''' (z [[latina|lat.]] ''{{cizojazyčně|la|medicinae veterinariae doctordoctoris}}'', zkratka '''MVDr.''' psaná před jménem) je [[akademický titul]] udělovaný absolventům [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterského studijního programu]] v oblasti týkající se [[Veterinární lékařství|veterinárního lékařství]] a [[veterinární hygiena|veterinární hygieny]].<ref>§ 46 odst. 4 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-4-e Dostupné online.]</ref>
 
Zpravidla se jedná o celistvé (tedy nikoliv rozdělené na [[Studijní program#Bakalářský studijní program|bakalářský studijní program]] a na [[Studijní program#Magisterský studijní program|navazující magisterský studijní program]]) 6leté [[Prezenční studium|prezenční (''denní'') studium]] v [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]]<ref>§ 46 odst. 2 zákona o vysokých školách. [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-2 Dostupné online.]</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
1 774

editací