Nejvyšší soud Slovenské republiky: Porovnání verzí

m
typo
(portály.)
m (typo)
 
== Organizace a agenda ==
[[Nejvyšší soud]] rozhoduje o [[Opravný prostředek|opravných prostředcích]] proti rozhodnutím [[Okresní soud|okresních]], [[Krajský soud|krajských]] i [[Specializovaný trestní soud Slovenské republiky|Specializovaného trestního soudu]]. Rozhoduje prostřednictvím trojčlenných nebo pětičlenných [[Soudní senát|senátů]], v jejichž čele stojí předseda senátu a které se podle své specializace vytváří v rámci čtyř [[Kolegium (soud)|kolegií]]: občanskoprávního, obchodněprávního, trestněprávního nebo správního. Jednotliví [[Soudce|soudci]] Nejvyššího soudu jsou do senátů rozdělováni každoročním rozvrhem práce. Důležitá rozhodnutí jsou publikována ve ''ZbierkeZbierce stanovísk a rozhodnutí''.
 
Trojčlenné senáty rozhodují o řádných opravných prostředcích ([[odvolání]]ch a v trestním soudnictví i o stížnostech) směřujících zejména proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví nebo Specializovaného trestního soudu, jinak především o mimořádných opravných prostředcích ([[dovolání]]ch a mimořádných dovoláních) směřujících proti rozhodnutím odvolacích soudů. Dále rozhodují v případech výkonu pravomoci nadřízeného soudu vůči nižším soudům i vůči sobě samému, např. o námitkách [[podjatost]]i, o přikázání věci či ve sporech o příslušnost soudu. Ve [[Správní soudnictví|správním soudnictví]] navíc sám Nejvyšší soud rozhoduje v jediném stupni v některých volebních věcech, ve věcech politických stran a hnutí, ve spolkových věcech a o některých žalobách směřujících proti ústředním orgánům státní správy či jiným orgánům s celostátní působností.
Pětičlenné senáty rozhodují o mimořádných opravných prostředcích (dovoláních a mimořádných dovoláních) směřujících proti rozhodnutím Nejvyššího soudu, jestliže již sám Nejvyšší soud v čase podání takového opravného prostředku rozhodoval ve druhém stupni (především ve věcech vedených v prvním stupni u Specializovaného trestního soudu).
 
PřiU NejvyššímNejvyššího soudu působí také disciplinární senáty a odvolací disciplinární senáty, které vykonávají pravomoc v oblasti kárného stíhání soudců (včetně rozhodování o uložení disciplinárního opatření, pokud došlo k uznání viny ze spáchání kárného provinění soudcem). Osobami oprávněnými podat návrh na zahájení kárného řízení jsou [[Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky|ministr spravedlnosti]], [[ombudsman]], předsedové soudů a [[Soudcovská rada|soudcovské rady]].
 
== Předsedové Nejvyššího soudu ==