Státní zkouška: Porovnání verzí

Přidáno 2 196 bajtů ,  před 6 lety
Úpravy.
m (odkaz)
(Úpravy.)
'''Státní zkouška''' (lidově nazývanáhovorově též '''státnice''') řádně ukončuje [[studium]] na [[vysoká škola|vysoké škole]]. Její součástí bývá zpravidla obhajoba [[diplomová práce|diplomové]] či jiné odborné (závěrečné kvalifikační) práce, ústní část se skládá před zkušební komisí (''státnicová komise''), přičemž průběh i vyhlášení výsledků jsou veřejné. Právo zkoušet mají jen profesoři, docenti a další odborníci schválení vědeckou radou příslušné vysoké školy, případně i jiní významní odborníci v daném oboru, které může jmenovat [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky|ministerstvo školství]]. Dříve byla podmínkou pro výkon některých státem zabezpečovaných profesí (např. soudce, gymnaziální profesor apod.).
 
== Státní zkoušky v České republice ==
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, rozlišuje tyto její druhy:
Státnicové komise mívají většinou v [[Česko|ČR]] čtyři členy (minimálně však zpravidla tři), přičemž předsedou státnicové komise musí být vždy [[docent]], [[profesor]], či jiný významný odborník v daném [[studijní obor|oboru]]. Ostatní členové této komise, která hodnotí danou zkoušku, většinou musejí mít většinou alespoň ukončené ''vědecké (postgraduální) vzdělání'' (tedy přesněji: absolvovaný [[Studijní program#Doktorský studijní program|doktorský studijní program]], [[Ph.D.]], resp. mít pozici alespoň [[odborný asistent|odborného asistenta]]). O výběru a jmenování příslušných členů státnicových komisí většinou rozhoduje vedení dané vysoké školy, resp. její součásti ([[fakulta|fakulty]], [[vysokoškolský ústav|vysokoškolského ústavu]]...), dle vnitřních předpisů (statutu). (Vedením se zde myslí [[rektor]], příp. [[prorektor]], [[děkan]], příp. [[proděkan]], event. [[ředitel]] ústavu.) Dalším účastníkem zkoušky (přísedícím), který však není členem státnicové komise, tedy na hodnocení se nepodílí, může být zapisovatel. Tuto funkci většinou může vykonávat kupř. student v doktorském studijním programu (''doktorand'') či [[asistent (pedagog)|asistent]].
* ''státní závěrečná zkouška'' – skládá se jak v [[bakalář]]ském, tak v [[magistr|magisterském]] studijním programu (kromě lékařských oborů)
* ''státní [[rigorózní zkouška]]'' – skládá se v magisterském studijním programu lékařství nebo veterinární lékařství a hygiena; dále ji mohou složit ti, kteří již dosáhli titulu Mgr.
* ''státní doktorská zkouška'' – skládá se v [[Ph.D.|doktorském]] studijním programu
 
Právo zkoušet u státnic tak zpravidla mají pouze profesoři, docenti a další odborníci schválení [[vědecká rada|vědeckou radou]] příslušné vysoké školy (např. [[doktor věd]] apod.), případně i jiní významní odborníci v daném oboru, které může jmenovat [[Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky]]. Dříve byla podmínkou pro výkon některých státem zabezpečovaných profesí (např. [[soudce]], gymnaziální profesor apod.).
Zvláštními státními zkouškami jsou ''[[Státní jazykové zkoušky|státní jazykové zkoušky]]'' (základní, všeobecné a speciální pro překladatele či tlumočníky), které neukončují vysokoškolské studium a které mohou za podmínek stanovených vyhláškou č. 33/2005 Sb. realizovat [[jazyková škola|jazykové školy]].
 
Současný zákon o vysokých školách (tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů) rozlišuje jednotlivé druhy státní zkoušky, které jsou uvedeny níže.
 
=== Státní závěrečná zkouška ===
Státní závěrečná zkouška (''státnice'', SZZ) se skládá jak v [[Studijní progra#Bakalářský studijní program|bakalářském studijním programu]], tak v [[Studijní program#Magisterské studijní program|magisterském studijním programu]] (vyjma lékařských oborů).
 
=== Státní rigorózní zkouška ===
*Státní rigorózní zkouška (''státnírígo'', ''rigorózum'', [[rigorózní zkouška]]'') se skládá se v magisterském studijním programu v oblasti [[všeobecné lékařství|všeobecného nebolékařství]], [[zubní lékařství|zubního lékařství]], [[veterinární lékařství|veterinárního lékařství]] a [[veterinární hygiena|veterinární hygieny]]; dále ji mohou složit ti, kteří již dosáhli titulu [[magistr]] (Mgr.).
 
=== Státní doktorská zkouška ===
Státní doktorská zkouška (''doktorská zkouška'', ''doktorandská zkouška'') se skládá v doktorském studijním programu (Ph.D.), dříve se též toto doktorské studium nazývalo ''postgraduální studium''.
 
=== Ostatní ===
Zvláštními státními zkouškami jsou ''[[Státní jazykové zkoušky|státní jazykové zkoušky]]'' (základní, všeobecné a speciální pro překladatele či tlumočníky), které neukončují vysokoškolské studium a které mohou za podmínek stanovených vyhláškou (č. 33/2005 Sb.) realizovat [[jazyková škola|jazykové školy]].
 
[[Kategorie:Vysoké školy]]
1 774

editací