Doktor veterinární medicíny: Porovnání verzí

Upravena drobnost (upřesněno dle novelizace).
(Detaily (linky fix).)
(Upravena drobnost (upřesněno dle novelizace).)
'''Doktor veterinární medicíny''' (z [[latina|lat.]] ''{{cizojazyčně|la|medicinae veterinariae doctor}}'', zkratka '''MVDr.''' psaná před jménem) je [[akademický titul]] udělovaný absolventům [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterského studijního programu]] v oboru týkající se [[Veterinární lékařství|veterinární medicíny]] a veterinární [[hygiena|hygieny]].<ref>§ 46 odst. 4 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-4-e Dostupné online.]</ref>
 
Zpravidla se jedná o celistvé (tedy nikoliv rozdělené na [[Studijní program#Bakalářský studijní program|bakalářský studijní program]] a na [[Studijní program#Magisterský studijní program|navazující magisterský studijní program]]) 4–6leté [[Prezenční studium|prezenční (''denní'') studium]] v [[Studijní program#Magisterský studijní program|magisterském studijním programu]]<ref>§ 46 odst. 2 zákona o vysokých školách. [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-2 Dostupné online.]</ref><ref>{{Citace elektronické monografie
| url = http://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/popis-studia.html
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref> veterinárního lékařství (zvěrolékařství) či veterinární hygieny, které se řádně zakončuje [[rigorózum|státní rigorózní zkouškou]]. Její povinnou součástí není ze zákona povinné zpracování a obhajoba [[rigorózní práce]]. Např. v některých těchto oborech na [[Veterinární a farmaceutická univerzita Brno|Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno]] se ale tato práce dobrovolně zhotovuje, vždy dle akreditované skladby příslušného [[Studijní obor|studijního oboru]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Témata rigorózních prací
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
1 774

editací