Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
→‎Nové: oprava
m (→‎Česká: oprava)
m (→‎Nové: oprava)
<Typo word="Andorrský" find="\b([Aa])ndor(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ndorr$2"/>
<Typo word="Opomíjet" find="\b([Nn]eo|[Oo])pomín[aá](l[aioy]?|n([áéíý]?|é(ho|mu?)|ý(ch|mi?))|j(e|í(ce?|cí(m?|ho|ch|m[iu]))?))\b" replace="$1pomíje$2"/>
<Typo word="Tyrolsko" find="\b([Tt])irol(sk([aáéouyý]|em|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1yrolsk1yrol$2"/>
<Typo word="Versailles" find="\b([Vv])ersail(?:les|l?es?)(s|sk([áéyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1ersaille$2"/>
<Typo word="vzor tiskl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b" replace="$1$2l$3"/>