Azylový dům: Porovnání verzí

Přidáno 65 bajtů ,  před 6 lety
Wikifikace, drobné opravy a doplnění
(Wikifikace, drobné opravy a doplnění)
| číslo = 108/2006 Sb.
| název = o sociálních službách
| poznámka = dále také jen "zákon o sociálních službách"
| paragraf = 57
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
 
== Právní forma ==
Azylové domy mají různou [[Právní forma podnikání|právní formu.]] Poskytovatelem může být [[Fyzická osoba|fyzická]] nebo [[právnická osoba]],<ref>{{Citace§ elektronické6 monografie|příjmení=|jméno=|titul=Zákon č. 108/2006 Sb.,zákona o sociálních službách, §6|url=|vydavatel=|místo=|datum vydání=|datum přístupu=2016-05-24}}.</ref> většina azylových domů jsou [[Evidovaná právnická osoba církve a náboženské společnosti|církevní právnické osoby]] a [[Občanské sdruženíSpolek|občanská sdruženíspolky]], některé azylové domy mají formu [[Obecně prospěšná společnost|obecně prospěšných společností]].<ref name=":2">{{Citace elektronické monografie|příjmení=|jméno=|titul=Registr poskytovatelů sociálních služeb|url=http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1461155375579_2&zak=&zaok=&sd=azylové+domy|vydavatel=|místo=|datum vydání=|datum přístupu=2016-05-03}}</ref> Databázi azylových domů najdeme na [[Internetové stránky|internetových stránkách]] organizace Sdružení azylových domů<ref name=":1">{{Citace elektronické monografie|příjmení=|jméno=|titul=Sdružení azylových domů v ČR, z.s.|url=http://www.azylovedomy.cz/?stranka=databaze&razitko=1462180345|vydavatel=|místo=|datum vydání=|datum přístupu=2016-05-03}}</ref> nebo v [[Elektronická databáze|elektronické databázi]] Registru poskytovatelů sociálních služeb [[Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky|Ministerstva práce a sociálních věcí]],<ref name=":2" /> obě databáze jsou však pouze informačního charakteru, protože registrace není pro azylové domy povinná.<ref>Zákon§ č.85 108/2006 Sb.,zákona o sociálních službách, § 85.</ref>
 
== Cílová skupina ==
 
== Dělení azylových domů ==
Koncepce dělení azylových domů není v České republice [[Zákon|zákonem]] o sociálních službách stanovena, ale Sdružení azylových domů je dělí nejčastěji podle cílové skupiny, a to takto:
* Azylové domy pro muže
* Azylové domy pro ženy
* Azylové domy pro mladé do 26 let
* Azylové domy pro rodiny s dětmi <ref name=":1" />
V zákoně o sociálních službách jsou však samostatně definovány [[Dům na půli cesty|Domydomy na půli cesty]]. Jsou to zařízení sloužící k pobytu na přechodnou dobu osobám mladším 26 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Nejčastěji se jedná o osoby, které ukončily svůj pobyt v zařízení [[Ústavní výchova|ústavní či ochranné výchovy]] nebo v jiných zařízeních orientovaných na péči o děti a mladistvé, ale i o osoby propuštěné z [[Trest odnětí svobody|výkonu trestu]] či ochranné léčby.<ref>Zákon§ č.58 108/2006 Sb.,zákona o sociálních službách, § 58.</ref>
 
== Poskytované služby ==
 
=== Základní služby ===
V azylových domech jsou klientům poskytovány primárně základní služby, které jsou garantovány zákonem o sociálních službách a zahrnují nezbytně nutné úkony, jako poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí přechodného ubytování, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Některé tyto služby jsou zpoplatněny, konkrétně se jedná o ubytování a poskytnutí stravy. Dále pro klienty ze zákona vyplývá možnost poskytování bezplatného základního [[poradenství]].<ref name=":0" />
 
=== Fakultativní služby ===
Většina azylových domů poskytuje kromě základních služeb také další, tzv. fakultativní služby. Jedná se o služby, které nejsou ve všech azylových domech stejné, liší se na základě [[Metodika|metodik]] práce v konkrétním azylovém domě a měly by být poskytovány výhradně poskytovatelem sociální služby. V případě azylových domů mezi ně patří zejména výchovné a vzdělávací aktivity a sociálně rehabilitační [[Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi|aktivizační činnosti]]. V rámci výchovných a vzdělávacích činností se jedná především o zajištění zájmových aktivit pro uživatele služby či doučování pro děti uživatelů a podobně. Sociálně rehabilitační činnosti zahrnují motivační a aktivizační programy k upevňování a rozvoji [[sociálních dovedností]]. Tyto služby jsou poskytovány skupinově či individuálně dle typu programu.<ref>{{Citace elektronické monografie|příjmení=Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce|jméno=|titul=Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb (č. 4/2013). K §35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů|url=http://www.mpsv.cz/files/clanky/15749/DP_fakultativni_sluzby_final.pdf|vydavatel=|místo=|datum vydání=|datum přístupu=2016-03-05|strany=2-3}}</ref> Mezi fakultativní služby v azylovém domě může být považován například také přístup k internetu.<ref>{{Citace elektronické monografie|příjmení=Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb a sociální práce|jméno=|titul=Doporučený postup k zajišťování fakultativních činností při poskytování sociálních služeb (č. 4/2013). K §35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů|url=http://www.mpsv.cz/files/clanky/15749/DP_fakultativni_sluzby_final.pdf|vydavatel=|místo=|datum vydání=|datum přístupu=2016-05-03|strany=8}}</ref> Některé služby jsou bezplatné, ale za některé mohou být také účtovány [[Poplatek|poplatky]] dle zákona.<ref>Zákon§ č.77 108/2006 Sb.,zákona o sociálních službách, § 77.</ref>
 
== Poplatky za služby azylových domů ==