Otevřít hlavní menu

Změny

m
česká přednostně
{{závazné pravidlo Wikipedie}}
{{Řešení sporů}}
{{Zkratka názvu stránky|WP:NLTŽPV|WP:ŽPVNLT}}
Právními kroky se v kontextu tohoto pravidla míní kroky, při kterých wikipedista předá řešení záležitostí týkajících se obsahu Wikipedie, diskusí na ní, komunitních procesů Wikipedie a podobně orgánům soudní moci, orgánům činným v trestním řízení, osobám zabývajícím se pomocí při jejich činnosti (advokáti atd.) a jim podobným, zejména může-li tím způsobit právní postih nadace Wikimedia Foundation, projektu Wikipedie či jejích jednotlivých uživatelů.