Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity: Porovnání verzí

Dodání informací o studentské organizaci na Fakultě tropického zemědělství (rovněž s citacemi).
(pan docent Banout byl do svého jmenování v roce 2013 pověřen vedením. V roce 2013 se stal děkanem. Za doby Institutu byl posledním ředitelem Institutu tropů a subtropů.)
(Dodání informací o studentské organizaci na Fakultě tropického zemědělství (rovněž s citacemi).)
 
Provoz sbírkových a pracovních skleníků, které byly vybudovány současně s výstavbou celého komplexu Vysoké školy zemědělské, byl zahájen 1.1 1968. Vedle výuky studentů FTZ zde probíhá i výuka studentů z kateder botaniky, zahradnictví a příležitostně i z jiných kateder ČZU. Botanická zahrada je členěna podle teplotních nároků rostlin a podle typu pracovního zaměření.<ref>Botanická zahrada ITS ČZU v Praze http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=2204/</ref>
 
== Studentské organizace ==
 
=== BeFair na ČZU ===
Na [[Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity|Fakultě tropického zemědělstv]]<nowiki/>í působí studentská organizace '''BeFair na ČZU'''. Jejím zakladatelem je Hynek Roubík. V současnosti studentskou organizaci vede Vojtěch Marek a Zuzana Holubová.
 
BeFair na ČZU vznikla z akční skupiny pro fair trade již v roce 2013<ref>{{Citace elektronické monografie|titul=www.ftz.czu.cz|url=http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=5857|vydavatel=www.ftz.czu.cz|datum přístupu=2016-05-24}}</ref>. Hlavní témata jsou: důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou rovněž také pilíře [[Fair trade]]. BeFair na ČZU se podporuje eticky obchodované produkty, které se zaručují, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí. Snaží se jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice. Kromě fairtradových produktů také podporuje lokální potraviny.
 
Přínos spočívá zejména v organizovaní či spoluorganizování rozličných akcí jako [[fairtradová snídaně]], výstavy, cestovatelské přednášky, různé [[Happening|happeningy]]. Spolupracují i s jinými organizacemi (např. [[NaZemi]], [[Ekumenická akademie Praha|Ekumenická akademie]] aj.), které se též hlásí ke společenské odpovědnosti.  Navštěvujeme konference a cizí nám není ani publikační činnost. Od začátku roku 2014 jsme také vstoupili do Asociace společenské odpovědnosti a od začátku roku 2015 se stali jednou z prvních [[HateFree Culture|HateFree]] zón v Praze.
 
Díky aktivitám BeFair na ČZU se Fakulta tropického zemědělství stala první [[Faitradová fakulta|Faitradovou fakultou]] v Praze<ref>{{Citace elektronické monografie|titul=www.fairtrade-cesko.cz|url=http://www.fairtrade-cesko.cz/doma/novinky/fakulta-tropickeho-zemedelstvi-ziskala-titul-fairtradova-fakulta|vydavatel=www.fairtrade-cesko.cz|datum přístupu=2016-05-24}}</ref>.
 
== Reference ==
Neregistrovaný uživatel