Kupní smlouva: Porovnání verzí

Přidáno 60 bajtů ,  před 5 lety
Reformulace, formální úpravy, úprava citace právních předpisů
(doplnění odkazu)
(Reformulace, formální úpravy, úprava citace právních předpisů)
'''Kupní smlouva''' je [[soukromé právo|soukromoprávní]] [[smlouva]], při níž dochází k převodu [[Vlastnické právo|vlastnického práva]] k [[Věc (právo)|věci]] mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Termín kupní smlouva je zákonodárci používán ve shodném významu jako '''koupě'''.<ref name=":0" />
 
Podobná pravidla, jakjako pro kupní smlouvu kupní, platí i pro [[Směnná smlouva|směnnou smlouvu]], při které nedochází k placení, ale je vyměňována věc za věc.<ref>§{{Citace 2184–2188právního zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.</ref>předpisu
| typ = Zákon
| číslo = 89/2012 Sb.
| název = občanský zákoník
| poznámka = dále také jen "o. z."
| paragraf = 2184–2188
| url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref>
 
== Obecná charakteristika a druhy kupních smluv ==
Kupní smlouvu upravuje v České republice [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanský zákoník]] v § 2079 a násl. Pro její úpravu je rozhodující její rozlišování podle předmětu a postavení stran kupní smlouvy. Rozlišuje tedyRozlišujeme kupní smlouvu, jejímž předmětem je [[movitá věc]], a tu, jejímž předmětem je [[Nemovitá věc|věc nemovitá]]. Podle subjektů (stran) kupní smlouvy a jejich postavení lze rozlišovat mezi kupní smlouvou uzavřenou mezi [[Podnikatel|podnikateli]], mezi [[Spotřebitel|spotřebiteli]] a mezi [[Spotřebitelská smlouva|podnikatelem a spotřebitelem]].<ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení=Švestka|jméno=Jiří |spoluautoři=a kol.|příjmení2=|jméno2=|titul=Občanský zákoník. Komentář. Svazek V|vydání=1|vydavatel=Wolters Kluwer|místo=Praha|rok=2014|počet stran=1700|strany=719-721, 735|isbn=978-80-7478-369-2}}</ref> Občanský zákoník uvádí také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě<ref>§ 2158–2174 zákona čo. 89/2012 Sb., občanský zákoníkz.</ref> a o koupi [[Obchodní závod|závodu]].<ref>§ 2175–2183 zákona čo. 89/2012 Sb., občanský zákoníkz.</ref>
 
Zvláštním druhem kupní smlouvy je navíc mezinárodní kupní smlouva upravená [[:s:Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží|Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží]].
 
== Náležitosti kupní smlouvy ==
Při uzavírání kupní smlouvy musí být jasné, kdo jsou smluvní strany. Ty se musí dohodnout na celém obsahu smlouvy. PodstatnáPodstatné náležitostnáležitosti kupní smlouvy jejsou projev vůle prodávající strany něco prodat, a projev vůle strany kupující něcodanou věc koupit. V úpravěobčanském zákoníku není stanovena povinná forma smlouvy, vyjma prodeje [[Nemovitá věc|nemovitosti]], kdy je vyžadována [[písemná forma]]. Výše kupní ceny záleží na dohodě stran, je však omezena určitými limity proto, aby nedošlo k hrubému nepoměru vzájemných plnění (k [[Lichva|lichvě]], [[Neúměrné zkrácení|neúměrnému krácení]] nebo zneužití výhodnějšího hospodářského postavení jedné ze smluvních stran).<ref name=":0" />
 
== Práva a povinnosti smluvních stran ==
* umožnit kupujícímu nabytí [[Vlastnické právo|vlastnického práva]]
* předat zboží k přepravě
* nést náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě<ref>§ 2087–2120 zákona čo. 89/2012 Sb., občanský zákoníkz. </ref>
 
== Právní zakotvení před rokem 2014 ==
Úprava kupní smlouvy byla před vznikempřijetím [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|nového občanského zákoníku]] upravena ve dvou právních dokumentech – v [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|občanském zákoníku]] a [[Obchodní zákoník|obchodním zákoníku]]. To vycházelo z duality soukromého práva promítnutého jak do kodifikace obecného občanského práva, tak do obchodního práva.<ref name=":0" /> [[Obchodní zákoník]] upravoval obchodněprávní kupní smlouvu, smlouvu o prodeji podniku a smlouvy o koupi najaté věci. TatoObchodní ustanovení obchodního zákoníku o kupní smlouvězákoník neupravoval kupní smlouvu v plném rozsahu, a proto ze znění ustanovení obchodního zákoníku vyplývalo, že není-li možno řešit některé otázky dle něj, řeší se dle předpisů občanského práva. [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|Občanský zákoník]] upravoval především majetkové vztahy obecně, zejména [[Vlastnické právo|vlastnická práva]] a [[věcná práva]] vůbec, obsahoval obecnou úpravu právní subjektivity (nyní ''[[právní osobnost]]'') a právních úkonů (nyní ''[[právní jednání]]'') a, společných institutů [[Závazkové právo|závazkového práva]] atd.
 
SeKe vznikemdni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku byl však obchodní zákoník zrušen a některé jeho části (včetně kupní smlouvy) upravuje nový občanský zákoník a některé nově vzniklý [[zákon o obchodních korporacích]].
 
== Reference ==