Doktor veterinární medicíny: Porovnání verzí

oprava citačních šablon, upřesnění na vysokou školu
(oprava)
(oprava citačních šablon, upřesnění na vysokou školu)
'''Doktor veterinární medicíny''' (''{{cizojazyčně|la|medicinae veterinariae doctor}}'', zkratka '''MVDr.''' psaná před jménem) je [[akademický titul]] udělovaný absolventům [[Magisterský studijní program|magisterského studia]] oboru [[veterinární medicína|veterinární medicíny]] a [[hygiena|hygieny]].<ref>§ 46 odst. 4 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-4-e Dostupné online.]</ref>
 
Zpravidla se jedná o celistvé (tedy nikoliv rozdělené na [[bakalář]]ský a [[Mgr.|navazující magisterský]] studijní program) 4-6leté4–6leté prezenční (''denní'') studium v [[Magisterský studijní program|magisterském studijní programu]]<ref>§ 46 odst. 2 zákona o vysokých školách. [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111#p46-2 Dostupné online.]</ref><ref>{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie
| titul = Obecné informace pro uchazeče o studium na FVL VFU BRNO
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
| periodikum = VFU
| url = http://fvl.vfu.cz/pro-uchazece/magistersky-studijni-program/informace-kontakty/index.html
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref><ref>{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie
| titul = Popis studia a uplatnění
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
| periodikum = VFU
| url = http://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/popis-studia.html
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref> veterinárního lékařství (zvěrolékařství) či hygieny, které se řádně zakončuje [[rigorózum|státní rigorózní zkouškou]],. jejížJejí povinnou součástí není zpracování a obhajoba [[rigorózní práce]] – v některých těchto oborech na [[Veterinární a farmaceutická univerzita Brno|Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno]] se ale tato práce dobrovolně zhotovuje, vždy dle akreditované skladby příslušného [[Studijní obor|studijního oboru]].<ref>{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie
| titul = Témata rigorózních prací
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
| periodikum = VFU
| url = http://fvhe.vfu.cz/studium/zaverecne-prace/rigorozni-prace/temata-praci/index.html
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref><ref>{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie
| titul = Kvalifikační práce
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
| periodikum = VFU
| url = https://stagweb.vfu.cz/portal/studium/prohlizeni.html
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref><ref>{{Citace elektronickéhoelektronické periodikamonografie
| titul = Popis studia a uplatnění
| vydavatel = Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
| periodikum = VFU
| url = http://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/popis-studia.html
| datum přístupu = 2016-05-21
}}</ref>