Vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Porovnání verzí

→‎Legislativa: doplnění obsahu novelizace zákona
m (Robot doplnil chybějící <references />; kosmetické úpravy)
(→‎Legislativa: doplnění obsahu novelizace zákona)
První zákon u nás, který se zabýval posuzováním vlivů na životní prostředí, byl přijat v roce 1992, vycházel z americké legislativy a na svou dobu byl velmi pokrokový. V dnešní době tuto problematiku řeší zákon č. [[Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí|100/2001 Sb.]], který platí od 1. 1. 2002. Ten původní zákon rozšířil a některé body upřesnil. Do zákona č. 100/2001 Sb. byla rovněž promítnuta směrnice 85/337/EHS, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.4. 2015 byl původní zákon č. 100/2001 Sb. novelizován zákonem č. 39/2015 Sb.<ref>{{Citace elektronického periodika|periodikum = http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=299}}</ref>.
 
Výraznou změnou, kterou novela přináší, je například lepší zapojení veřejnosti do celého procesu, kdy je snaha zapojit veřejnost v nejranější fázi realizace záměru, tedy v době jeho přípravy. V zákonem stanovených lhůtách se k záměru, jež je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, může vyjádřit kdokoliv. DáleNevládní přibyloorganizace povinné zveřejňování záměruzaměřené na internetuochranu vživotního [http://www.cenia.cz/eiaprostředí Informačnímse systémunavíc EIA].mohou Nikolivstát jenúčastníky nařízení, úřednípakliže desceexistují příslušnéhodéle úřadu,než jak3 tomuroky bylonebo dříve.sesbírají Za200 významnýpodpisů posunobčanů. vpředEnvironmentální můženevládní býtorganizace považovánbudou imít fakt,dále žemožnost sepodat zpracovatelemodvolání posudkua nejednánásledně přímožalobu sám investor,proti ale vydaným ministerstvopovolením, kterékterá potomjsou investorovivýsledkem pouzenavazujících vyúčtuje nákladyřízení, a to zajistéi vedev kpřípadě, omezeníže se možnéhotěchto ovlivněnípovolovacích odbornýchprocesů posudkůneúčastnily.
 
Dále v zákoně přibylo povinné zveřejňování záměru na internetu v [http://www.cenia.cz/eia Informačním systému EIA]. Nikoliv jen na úřední desce příslušného úřadu, jak tomu bylo dříve. Za významný posun vpřed může být považován i fakt, že se zpracovatelem posudku nejedná přímo sám investor, ale ministerstvo, které potom investorovi pouze vyúčtuje náklady, to zajisté vede k omezení možného ovlivnění odborných posudků.
 
== Rozsah a předmět posuzování ==
Neregistrovaný uživatel