Kupní smlouva: Porovnání verzí

Odebráno 473 bajtů ,  před 5 lety
aktualizace zastaralých informací, jejich převedení "do minulého času", úprava nadpisů, přidání odkazů
(aktualizace zastaralých informací podle nového občanského zákoníků a komentářů k němu)
(aktualizace zastaralých informací, jejich převedení "do minulého času", úprava nadpisů, přidání odkazů)
{{Aktualizovat}}
'''Kupní smlouva''' je [[soukromé právo|soukromoprávní]] [[smlouva]], při níž dochází k převodu [[Vlastnické právo|vlastnického práva]] k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Termín kupní smlouva je zákonodárci používán ve shodném významu jako '''koupě'''.<ref name=":0" />
 
Podobná pravidla, jak pro smlouvu kupní, platí i pro [[Směnná smlouva|směnnou smlouvu]], při které nedochází k placení, ale je vyměňována věc za věc.<ref>§ 6112184-2188 zákonapředpisu č. 4089/19642012 Sb., Zákon občanský zákoník</ref>
 
== Obecná charakteristika a druhy kupních smluv ==
Kupní smlouvu upravuje v České republice [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanský zákoník]]. Pro její úpravu je rozhodující její rozlišování podle předmětu a postavení stran kupní smlouvy. Rozlišuje tedy kupní smlouvu, jejímž předmětem je [[movitá věc]], a tu, jejímž předmětem je [[Nemovitá věc|věc nemovitá]]. Podle subjektů (stran) kupní smlouvy a jejich postavení lze rozlišovat mezi kupní smlouvou uzavřenou mezi [[Podnikatel|podnikateli]], mezi [[Spotřebitel|spotřebiteli]] a mezi [[Spotřebitelská smlouva|podnikatelem a spotřebitelem]].<ref name=":0">{{Citace monografie|příjmení=Švestka|jméno=Jiří a kol.|příjmení2=|jméno2=|titul=Občanský zákoník. Komentář. Svazek V|vydání=1|vydavatel=Wolters Kluwer|místo=Praha|rok=2014|počet stran=1700|strany=719-721, 735|isbn=978-80-7478-369-2}}</ref> Občanský zákoník uvádí také zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě<ref>§ 2158-2174 předpisu č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník</ref> a o koupi [[Obchodní závod|závodu]].<ref>§ 2175-2183 předpisu č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník</ref>
 
Zvláštním druhem kupní smlouvy je navíc mezinárodní kupní smlouva upravená [[:s:Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží|Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží]].
 
== Náležitosti kupní smlouvy ==
Při uzavírání kupní smlouvy musí být jasné, kdo jsou smluvní strany. Ty se musí dohodnout na celém obsahu smlouvy. Podstatná náležitost kupní smlouvy je projev vůle stranyprodávající prodávajícíhostrany něco prodat, a projev vůle strany kupující něco koupit. OběV smluvníúpravě stranynení sestanovena musíforma dohodnoutsmlouvy, navyjma celémprodeje obsahu[[Nemovitá kupnívěc|nemovitosti]], smlouvykdy je vyžadována [[písemná forma]]. Výše kupní ceny záleží na dohodě stran, je však somezena určitými limity, které jsou určeny proto, aby nedošlo k hrubému nepoměru vzájemných plnění ([[Lichva|lichvě]], [[Neúměrné zkrácení|neúměrnému krácení]] nebo zneužití výhodnějšího hospodářskémuhospodářského postavení jedné ze smluvních stran).<ref name=":0" />
 
=== Práva a povinnosti smluvních stran dle obou porovnávaných úprav ===
V úpravě není stanovena forma smlouvy, vyjma prodeje nemovitosti, kdy je vyžadována [[písemná forma]].
==== Povinnosti kupujícího ====
 
U úpravy dle občanského zákoníku je kupní cena stanovena dohodou s omezením obecně závaznými právními předpisy.
 
=== Práva a povinnosti smluvních stran dle obou porovnávaných úprav ===
==== Povinnosti kupujícího ====
* zaplatit kupní cenu
* převzít věc (předmět koupě)
* nést náklady spojené s převzetím předmětu koupěvěci
 
==== Povinnosti prodávajícího ====
* odevzdat kupujícímu věc (předmět koupě)
* odevzdat kupujícímu doklady vztahující se ke zboží
* umožnit kupujícímu nabytí [[Vlastnické právo|vlastnického práva]]
* předat zboží k přepravě
* nést náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě
 
=== Zánik smlouvy ===
Přes shodné znaky u obou porovnávaných úprav respektuje každá z úprav specifika sledovaných smluv.
 
== Právní zakotvení před rokem 2014 ==
Úprava kupní smlouvy byla před vznikem [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|nového občanského zákoníku]] upravena ve dvou právních dokumentech - v [[Občanský zákoník (Československo, 1964)|občanském zákoníku]] a [[Obchodní zákoník|obchodním zákoníku]]. To vycházelo z duality soukromého práva promítnutého jak do kodifikace obecného občanského práva, tak do obchodního práva<ref name=":0" />. Se[[obchodní vznikemzákoník]] novéhoupravoval občanskéhoobchodněprávní kupní smlouvu, smlouvu o prodeji podniku a smlouvy o koupi najaté věci. Tato ustanovení obchodního zákoníku bylo všakkupní obchodnísmlouvě zákoníkneupravoval zrušenkupní smlouvu v plném rozsahu, a proto ze znění ustanovení obchodního zákoníku vyplývalo, že není-li možno řešit některé jehootázky částidle (včetněněj, kupnířeší smlouvy)se upravujedle novýpředpisů občanskýobčanského práva. Občanský zákoník upravoval především majetkové vztahy obecně, zejména [[Vlastnické právo|vlastnická práva]] a některé[[věcná práva]] vůbec, obsahoval obecnou úpravu právní subjektivity (nyní ''[[zákonprávní oosobnost]]'') obchodnícha korporacíchprávních úkonů (nyní ''[[právní jednání]]'') a společných institutů [[Závazkové právo|závazkového práva]] atd.
 
Obchodněprávní kupní smlouvu upravoval [[obchodní zákoník]], jehož obsahem byla i úprava jiných druhů obchodních kupních smluv, tj. smlouvy o prodeji podniku a smlouvy o koupi najaté věci.
 
Se vznikem nového občanského zákoníku byl však obchodní zákoník zrušen a některé jeho části (včetně kupní smlouvy) upravuje nový občanský zákoník a některé nově vzniklý [[zákon o obchodních korporacích]].
(Dříve byla základem výše uvedeného právního stavu úpravy kupní smlouvy v našem právním řádu úprava obsažená v občanském zákoníku. Ze znění ustanovení obchodního zákoníku vyplývalo, že není-li možno řešit některé otázky dle něj, řeší se dle předpisů občanského práva, čímž se především myslí obecná úprava majetkových vztahů, zejména vlastnická práva a věcná práva vůbec, obecná úprava právní subjektivity a právních úkonů a společných institutů závazkového práva atd. Z uvedeného vyplývá, že náš právní řád vycházel z dualismu úpravy smlouvy občanskoprávní a smlouvy obchodněprávní s tím, že ustanovení obchodního zákoníku o kupní smlouvě neupravují kupní smlouvu v plném rozsahu, a proto se ustanovení občanského zákoníku používají podpůrně. Je však možné konstatovat, že úprava kupní smlouvy v obchodním zákoníku je natolik komplexní, že [[specialita (právo)|subsidiární]] aplikace ustanovení občanského zákoníku se používá velmi zřídka.)
 
== Reference ==