Elektromagnetická spektroskopie: Porovnání verzí

m
minus {{Wikifikovat}}
m
m (minus {{Wikifikovat}})
'''Elektromagnetická spektroskopie''' (častěji nazývaná zkráceně ''spektroskopie'') zkoumá, jak se mění u [[elektromagnetické záření|elektromagnetického záření]] intenzita záření s [[vlnová délka|vlnovou délkou]] záření (tzv. ''spektrální rozdělení''). Změny spektrálního rozdělení mohou nastat např při:
{{Wikifikovat}}
'''Elektromagnetická spektroskopie''' (častěji nazývaná zkráceně ''spektroskopie'') zkoumá, jak se mění u [[elektromagnetické záření|elektromagnetického záření]] intenzita záření s [[vlnová délka|vlnovou délkou]] záření (tzv. ''spektrální rozdělení''). Změny spektrálního rozdělení mohou nastat např při:
* průchodu prostředím: ''absorpční spektrum''
* odrazu na rozhranní dvou prostředí: ''reflexní spektrum''
==Rozdělení podle použité techniky měření==
===Absorpční spektrokopie===
Změna spektrálního rozdělení při průchodu látkou. Látka je prosvětlena zdrojem světla (často se používají halogenové lampy a [[laser]]y) a zkoumá se změna spektrálního rozdělení po průchodu látkou.
Míra absorpce se nejčastěji udává jako [[absorbance]], což je veličina nezávislá na tloušťce látky a vypočítá se podle vzorce:
<math>\alpha = 1/d . log (I_{abs}/I_{ref})</math>,
a mnoho dalších oblastí.
 
Emisní spektroskopie se podílela (trochu kuriozněkuriózně) na objevu [[radioaktivita|radioaktivity]]. Její objevitel, [[Henri Becquerel]], totiž při zkoumání luminiscence minerálů buzené [[slunce|slunečním zářením]] zjistil, že některé soli [[uran]]u emitují [[světlo]] i bez jakéhokoli buzení, což se ukázalo být důsledkem radioaktivity.
 
===Ramanovská spektrokopie===
Ramanovská spektroskopie detekuje záření, které je rozptýleno kmity [[krystalická mříž|krystalické mříže]] nebo kmity v molekule. Látka je prosvětlena většinou kontinuálním [[laser]]em s úzkou [[spektrum|spektrální]] čarou (laser nemusí být látkou vůbec absorbován). Laserové záření interaguje s [[krystalická mříž|krystalickou mříží]] látky nebo s molekulou a je tím měněna jeho [[vlnová délka ]]. Fyzikálně se toto popisuje jako neelastický [[rozptyl]] na [[fonon]]ech). Pomocí této změny pak lze určit o jakou látku se jedná, případně o jakou její [[Fáze (termodynamika)|fázi]].<br />
 
Je to moderní odvětví spektroskopie, které umožňuje dobře identifikovat jednotlivé materiály v látce. Dokáže např. rozlišit, zda je v [[křemík]]ovém materiálu přítomna [[krystal]]ická nebo [[amorf]]ní [[Fáze (termodynamika)|fáze]] křemíku. Nově se ramanovská spektroskopie používá například pro určování poloměru nanokrystalů v nanokrystalickém materiálu.
 
 
==Rozdělení podle spektrální oblasti==
* UV spektroskopie
* spektroskopie ve viditelné oblasti
* Infračervenáinfračervená (IR) spektroskopie
a další méně používané oblasti (spektroskopie gama záření, terahertzová spektroskopie,...).
 
 
== Externí odkazy ==
* [http://www.piacton.com/spectroscopy/ Aplikace spektroskopie] - Aplikace spektroskopie a informace o produktech firmy PI/Acton.
* [http://www.spectralcalc.com/ Spektrální kalkulátor] Online výpočet absorpčního spektra molekuly.
* [http://www.spectralcalc.com/ Databáze spekter molekul] HITRAN a GEISA databáze absorpčních spekter
* [http://www.scienceofspectroscopy.info Spektroskopie] stránky podporované NASA o spektroskoii
* [http://cinarz.zdo.com/moodle/mod/resource/view.php?id=15 Přednášky z kvantové chemie] Teoretický pohled na spektroskopii
* [http://www.powertechnology.com/ramanspectroscopy.asp Ramanovská spektroskopie]
 
 
[[Kategorie:Elektromagnetismus]]