Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 1 741 bajtů ,  před 3 lety
doplněna Západosaská expanze
Tato rozporuplná tvrzení mohou být jasně vidět při kalkulaci dat odlišnými metodami z různých zdrojů. První událost v historii Wessexu a datum, které může být považováno za dostatečně jisté, je pokřtění krále [[Cynegils|Cynegilse]], ke kterému došlo ke konci 30. let 6. století, možná nejpozději v roce [[640]]. ''Anglosaská kronika'' datuje Cerdikův příchod do roku 495, ale když k tomu přidáme délky panování, jak jsou uvedeny v ''Západosaském genealogickém královském seznamu'', vede to k závěru, že Cerdikova vláda by měla začít roku [[532]], což je rozdíl 37 let. Ani s rokem 495, ani s rokem 532 nelze zacházet jako se spolehlivým. Navíc pozdější rok se opírá o předpoklad, že ''Západosaský genealogický královský seznam'' je správný v uvádění králů Wessexu v jejich posloupnosti jednoho po druhém, aniž by nějaký král byl opomenut a aniž by existovali spoluvlády dvou králů, a na předpokladu, že délky panování jsou uvedeny správně. Žádný z těchto předpokladů nemůže být brán jako jistý.<ref name=Kirby_50 />
 
Prameny jsou nedůsledné ohledně délky Ceawlinovy vlády. ''Anglosaská kronika'' uvádí 32 let, od roku 560 do roku 592, ale ''Západosaský genealogický královský seznam'' v tom nesouhlasí: jeho různé verze udávají sedm nebo sedmnáct let. Nedávná podrobná studie ''Západosaského genealogického královského seznamu'' datuje příchod Západních Sasů do Anglie do roku [[538]], dává přednost sedmiletému Ceawlinovu panování jako nejpravděpodobnějšímu a navrhuje léta [[581]]-[[588]].<ref name=Kirby_50 /><ref name=Yorke_133>D.N. Dumville, "The West Saxon Genealogical Regnal List and the chronology of Wessex", 1985, citováno v Barbaře Yorke, ''Kings and Kingdoms'', s. 133.</ref> Prameny se shodují v tom, že Ceawlin je synem krále Cynrika, a zpravidla ho jmenují jako otce prince Cuthwina.<ref name=Swanton_GT>Viz the "Genealogical Tables" v dodatcích ke Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle''.</ref> Jedna nesrovnalost tu ale je: zápis k roku [[685]] ve verzi [A] ''Anglosaské kroniky'' připisuje Ceawlinovi syna, prince Cuthu, ale v zápise k roku [[855]] té samé verze rukopisu, je Cutha zanesen jako syn prince Cuthwina. Cutha je také zmíněn jako Ceawlinův bratr verzích [E] a [F] ''Anglosaské kroniky'', a to v zápisech k letům [[571]] a [[568]].<ref name=Swanton_18>Swanton, ''Anglo-Saxon Chronicle'', s. 18–19. Pro tabulky ukazující varianty ve wessexské genealogii, viz též schéma 3 a 4 v Kirby, ''Earliest English Kings'', s. 223–224.</ref>
 
Otázka, zda Ceawlin je potomkem Cerdika, je předmětem diskuze. Podmnožiny různých variant západosaských rodokmenů působí dojmem odlišných skupin, z nichž Ceawlinova linie byla jednou z několika. Některé problémy v rodokmenech králů Wessexu mohly vzniknout kvůli snahám začlenit Ceawlinovu linii do ostatních rodokmenů, neboť pro Západní Sasy byla velmi důležitá možnost vysledovat své předky zpátky k Cerdikovi.<ref name=Yorke_142>Yorke (''Kings and Kingdoms'', s. 133) předkládá tento argument v určitém detailu.</ref> Dalším důvodem k pochybnostem o literární podstatě těchto raných rodokmenů je etymologie jmen několika raných členů dynastie, které se nezdají být [[Germáni|germánské]], jak bychom čekali u jmen vůdců zjevně anglosaské dynastie. Ceawlinovo jméno je jedním ze jmen, která nemají přesvědčivou anglosaskou etymologii, a zdá se mnohem pravděpodobněji být domorodého keltobriského původu.<ref>"Záznamy o zápodosaských dynastiích se dochovaly ve verzích, které byly předmětem pozdější manipulace, která mohla více zdůraznit, že některá jména „saských“ otců-zakladatelů mají keltobritská jména: Cerdic, Ceawlin, Cenwalh." ve: Hills, C., ''Origins of the English,'' Duckworth (2003), s. 105. Also "Jména Cerdic, Ceawlin a Caedwalla, všechna z rodokmenu západosaských králů jsou zjevně keltobritská." ve: Ward-Perkins, B., ''Why did the Anglo-Saxons not become more British?'' ''The English Historical Review'' 115.462 (June 2000): p513.</ref>
 
== Západosaská expanze ==
[[Soubor:Ceawlin map.png|thumb|Mapa míst zmíněných v ''Anglosaské kronice'' vztahujících se ke králi Ceawlinovi (na mapě jsou zobrazena moderní jména těchto lokalit, nikoliv jména anglosaská použitá v ''kronice'')]]
Nakonec království Wessex zabralo jihozápad Anglie, ale počáteční etapy jeho expanze nejsou ze zdrojů zřejmé.<ref name=Kirby_49/> Cerdikovo přistání, ať už by mělo být datováno jakkoliv, mělo proběhnout, zdá se, poblíž ostrova [[Wight]] a letopisy zaznamenávají jeho dobytí v roce [[530]]. Podle ''Anglosaské kroniky'' v roce [[534]] Cerdic zemřel a jeho syn Cynric nastoupil na trůn. ''Anglosaská kronika'' dodává, že „dali ostrov Wight svým synovcům, Stufovi a Wihtgarovi.<ref>povšimněte si, že jméno "Wight" je odvozeno od římsko-britského "Vectis', a ne od "Wihtgar"; viz Swanton, ''The Anglo-Saxon Chronicle'', s. 16.</ref> Tyto záznamy doslova protiřečí Bedovi Ctihodnému, který uvádí, že ostrov Wight byl osídlen Juty, nikoliv Sasy, čemuž archeologické důkazy do jisté míry odpovídají.<ref name=Swanton_14 /><ref name=Stenton_22>Stenton, ''Anglo-Saxon England'', s. 22–23.</ref>
{{Pracuje se|25.3.2016}}
 
Navazující záznamy v ''Anglosaské kronice'' přinášejí podrobnosti některých bitev, jimiž Západní Sasové vybojovali své království. Ceawlinova tažení nejsou umisťována u pobřeží. Mají rozsah podél údolí [[Temže]] a dále, od současného hrabství [[Surrey]] na východě až po ústí řeky [[Severn (přítok Bristolského zálivu)|Severn]] na západě. Ceawlin je jasnou součastí západosaské expanze, ale vojenskou historii tohoto období je těžké pochopit.<ref name=Kirby_49 /> Data v následujících částech jsou uvedená podle ''Anglosaské kroniky'', ačkoliv jsou dnes považována za příliš raná, jak zmíněno výše.{{Pracuje se|25.3.2016}}
== Reference ==
{{Překlad|en|Ceawlin of Wessex|708657097}}