Doktor teologie: Porovnání verzí

Přidáno 186 bajtů ,  před 5 lety
aktualizace, reference
m (fixing dead links)
(aktualizace, reference)
 
== Rozdíl mezi ThDr. a Th.D. ==
Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je titul ThDr. udělován absolventům magisterského studia po absolvování dodatečné [[rigorózní zkouška|rigorózní zkoušky]]. Naproti tomu titul Th.D. je udělován po absolvování doktorského studia a obhajobě [[disertační práce]] (zpravidla další tři roky studia). Teologický titul Th.D. je tedy ekvivalentní titulu [[Ph.D.]] Mírný zmatek může způsobit skutečnost, že zákonodárce oba akademické tituly pojmenoval stejně a odlišil je pouze zkratkou.<ref>[http://web.archive.org/web/20070810102823/http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=111/1998&number2=&name=&text= § 46 odst. 5 písm. e) a § 47 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 Dostupné online.]</ref>
 
Další zmatek působí skutečnost, že před rokem [[1990]] byl titul ThDr. (před jménem) udělován teologickými fakultami v Česku na základě absolvování doktorského studia a obhajoby disertační práce, takže týž titul z období před rokem [[1990]] a po roce [[1998]] označuje různou kvalifikaci.
 
Na internetových stránkách [[Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky|Ústavu pro jazyk český]] jebyla navíc dříve kritizována pravopisná podoba zkratky, podle názoru jazykové poradny ÚJČ by české tradici odpovídala spíše zkratka ThD.<ref>{{Citace elektronické monografie
| příjmení =
| jméno =
| odkaz na autora =
| titul = Zkratky akademicko-vědeckých titulů
| url = http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=782#nadpis3
| datum přístupu = 2011-10-17
| vydavatel = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
| místo = Praha
}}</ref>
 
VRoku souvislosti[[2016]] sbyl schválen zákon, který připravovanou[[Novela novelizací(právo)|novelizuje]] zákonazákon o vysokých školách bylo ale v roce 2013 navrženotak, aby bylže postgraduální titul Th.D. bude zrušen, všichni absolventi doktorského studia bybudou takzískávat získávalipouze titul Ph.D. a doktorát teologie bytedy zůstalzůstane pouzejen v rigorózní formě ThDr. Podobně byl zrušen i [[licenciát teologie]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = NávrhSněmovní zákona,tisk kterým464: senovela mění zákon č. 111/1998 Sb.,zákona o vysokých školách
| url = http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=464
| url = https://apps.odok.cz/kpl-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAttachment&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_attachmentPid=KORN985KJUAK
| datum vydánípřístupu = 20132016-0503-2818
| vydavatel = VládaPoslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
| datum přístupu = 2013-08-25
| vydavatel = Vláda České republiky
| místo = Praha
}}</ref>
 
== Historie ==
Doktorát teologie (ThDr.) bylo dříve za [[Předlitavsko|Rakouska]] i za [[První republika|první československé republiky]] možné získat po absolvování čtyř rigorózních zkoušek během studia a po sepsání a obhájení disertační práce. První rigorózum bylo zaměřeno na biblické studium Starého a Nového zákona, druhé na církevní dějiny a církevní právo, třetí na dogmatickou a fundamentální teologii a čtvrté na teologii morální a pastorální.<ref>[[Ottův{{Citace slovník naučný]], heslo Doktor</ref><ref>Nařízení ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř.z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu</ref>sborníku
| příjmení = Borový
| jméno = Klement
| titul = Doktor
| sborník = Ottův slovník naučný
| odkaz na sborník = Ottův slovník naučný
| vydavatel = J. Otto
| místo = Praha
| rok vydání = 1893
| url = http://archive.org/stream/ottvslovnknauni11ottogoog#page/n820/mode/2up
| strany = 774
}}</ref><ref>Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z., jímž se vydávají nová ustanovení pro theologické fakulty c. k. universit ve Vídni, Praze, Štýrském Hradci, Inšpruku, Krakově, Lvově a c. k. theologické fakulty v Olomouci a v Solnohradě v příčině dosažení theologického doktorátu. [http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rbo&datum=1903&page=269 Dostupné online.]</ref>
 
== Reference ==