Dialektický materialismus: Porovnání verzí

Přidáno 160 bajtů ,  před 4 lety
víc npov
m (Oprava nadpisu)
(víc npov)
{{Neověřeno}}
'''Dialektický materialismus''' (zkráceně ''diamat'') je částnauka založená na [[marxismus|marxismu]], která pojednávábyla základnívytvořena filozofickév otázky:bývalém vztahSovětském bytísvazu a vědomí,stala otázkase pohybu,součástí problémjeho hmoty.oficiální ([[idealismus]] – prvotní je vědomí x [[materialismus]] – prvotní je hmota)filozofie.
 
MarxismusDialektický materialismus nabízí řešení některých základních filozofických otázek: vztah bytí a vědomí, otázka pohybu, problém hmoty. Přitom chápe hmotu za prvotní: Teprve na určitém vyspělém stupni organizace hmoty může dojít ke vzniku vědomí – totiž lidského mozku. A tak všechno duchovno lze zredukovat (převést) na materiálno. To je původní.
 
Takovýto [[monismus]] (výklad světa z jedné substance – u marxismu:zde z hmoty) modifikuje i otázku poznání. [[KarlDialektický Marx|Marx]]materialismus odmítá veškerý [[agnosticismus]] či [[gnozeologie|gnozeologický]] [[skepticismus]] a tvrdí, že svět je poznatelný proto, že bytí i vědomí jsou stejné [[substance]] (materie, hmota). Proto nenípodle něj mizí problém poznatelnosti světa. Otázkou jea – protože se jedná o dějinný proces – zbývá jen otázka, kolik je toho už poznaného a kolik je ještě třeba poznat.
Bylo by však mylné si představovat, že před námi je hotový svět a naše vědomí má jej pouze poznat v jeho neměnnosti.
 
Svět však nelze chápat jako hotový, který by lidské vědomí mělo pouze poznat v jeho neměnnosti. Naopak svět je neustálá změna, neboť člověk je ve světě jako činný subjekt. [[Praxe]] je dalším ústředním pojmem marxismudiamatu. Svět je sice řízen přírodními zákonitostmi, ale člověk jako společenská bytost je svobodný, tudíž v rámci oněch zákonitostí je schopen realitu měnit. Pravda se nenachází hotová, ale musí se vydobývat praxí (prací). Praxe (otázka „K čemu?“) je pro dialektické materialisty jediným kritériem pro otázku pravdivosti. Pravdivé jebylo pro ně to, co slouží společenskému růstu a rozvoji tak, jak si ho sovětské vedení představovalo.
 
Spojením bytí a vědomí (vzájemné působení hmoty na vědomí a zároveň vědomí na hmotu), které jsou v podstatě tímtéž, se podle dialektického materialismu překonává [[Immanuel Kant|Kantovo]] dělení na [[svět jevů]] a [[svět o sobě]], protože skutečný svět v dialektickém marxismu je zde pro vědomí. (Mluví-li se o [[dialektika|dialektice]], myslí se právě na onen vztah mezi bytím a vědomím, kdy dochází k neustálému vzájemnému střetávání a působení.)
 
== Ideologická literatura ==