Alternativní trest: Porovnání verzí

Odebráno 10 bajtů ,  před 4 lety
 
=== Probační a mediační služba ===
S výkonem řady alternativních trestů souvisí tzv. [[Probační a mediační služba]], která v přípravném řízení zjišťuje podmínky pro možné uložení trestu a vykonávacím řízení zajišťuje průběh uložených trestů, popř. výchovných opatření dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Taktéž vykonává dohled nad osobami podmíněně propuštěnýmipropuštěné z výkonu trestu odnětí svobody či z ochranného léčení, nabízí zprostředkování [[mediace]] mezi pachatelem a obětí ači vypomáhá odsouzenému k integraci do společnosti, např. prostřednictvím probačních resocializačních programů.
 
== Jednotlivé tresty ==
Tresty jsou seřazeny dle jejich pořadí v zákoně, tedy od nejpřísnějšího domácího vězení po zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Určitou výjimkou je trest vyhoštění, který sice znamená podstatný zásah do práv a svobody jedince, nicméně ho nelze uplatnit na občany České republiky.<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/2/1993/14 Čl. 14] Listiny základních práv a svobod</ref> Taktéž určitou výjimkou je podmíněné odsouzení k trestůtrestu odnětí svobody (popř. s uloženým dohledem), neboť samotné odnětí svobody je v našem trestním právu nejpřísnější trest,<ref>[http://portal.gov.cz/zakon/40/2009/52 § 52] trestního zákoníku</ref> nicméně, tato varianta už ze své podstaty znamená menší zásah do práv a svobody jedince, než trest domácího vězení.
 
=== Domácí vězení ===
Neregistrovaný uživatel