Alternativní trest: Porovnání verzí

Přidány 3 bajty ,  před 4 lety
(Vzhledem k účinnosti zákona č. 86/2015 Sb., došlo k novelizaci zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a to v §70 a násl. kdy došlo k vypuštění "nebo jiné majetkové hodnoty".)
 
=== Restorativní justice ===
S alternativními tresty úzce souvisí koncept tzv. [[restorativní justice|restorativní trestní justice]]. V klasickém konceptu retribuční justice je pohlíženo na tresty jako na konflikt státu s jednotlivcem, kdy se potřeby poškozeného odsouvají stranou a hledí se především na narušení právního řádu. V restorativním konceptu se hledí na trestný čin již jako konflikt mezi jednotlivci, kdy jsou zdůrazněnyzdůrazněna práva oběti. Snahou je dojít k urovnání konfliktního stavu, způsobeného spáchaným trestným činem (za participace pachatele), a pomoci pachateli nalézt cestu zpět do společnosti. Nicméně, tento přístup nelze aplikovat na všechny trestné činy, neboť jejich povaha ho může prakticky znemožnit.<ref>Karabec, Z. Nové možnosti pro trestní justici. Kriminalistika, 2003, č. 2.</ref>
 
=== Probační a mediační služba ===
Neregistrovaný uživatel