Nekalá soutěž: Porovnání verzí

Odebráno 30 bajtů ,  před 5 lety
doaktualizace
m (nadpis)
(doaktualizace)
'''Nekalá soutěž''' je stav, který nastane, pokud soutěžitel (účastník [[Hospodářská soutěž|hospodářské soutěže]], ať už [[podnikatel]] nebo nepodnikatel) jedná v rozporu s [[Dobré mravy|dobrými mravy]] soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit [[Újma|újmu]] jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.<ref>{{Citace§ právního2976 předpisuodst. |1 typzákona = zákon | číslo =č. 89/2012 Sb. | název = [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanský zákoník]] |(dále poznámka = dáletéž jen „OZ“„o. | paragraf = 2976 odstz.“). 1 | url = [http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2976-1 |Dostupné datum přístupu = 2015-08-27}}online.]</ref> Tyto podmínky, označované jako ''generální klauzule'', musí být splněny kumulativně (současně). Dobré mravy soutěže nejsou zákonem definovány; o tom, zda byly v konkrétním případě porušeny rozhoduje [[soud]]. Nekalosoutěžní jednání nemusí nutně způsobit újmu (soutěžitelům nebo zákazníkům), jedná se o ohrožovací delikt. Skutková podstata je tak naplněna už tehdy, když tato újma jen hrozí.
{{Aktualizovat}}
'''Nekalá soutěž''' je stav, který nastane, pokud soutěžitel (účastník [[Hospodářská soutěž|hospodářské soutěže]], ať už [[podnikatel]] nebo nepodnikatel) jedná v rozporu s [[Dobré mravy|dobrými mravy]] soutěže a toto jednání je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.<ref>{{Citace právního předpisu | typ = zákon | číslo = 89/2012 Sb. | název = [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanský zákoník]] | poznámka = dále jen „OZ“ | paragraf = 2976 odst. 1 | url = http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2976-1 | datum přístupu = 2015-08-27}}</ref> Tyto podmínky, označované jako ''generální klauzule'', musí být splněny kumulativně (současně). Dobré mravy soutěže nejsou zákonem definovány; o tom, zda byly v konkrétním případě porušeny rozhoduje soud. Nekalosoutěžní jednání nemusí nutně způsobit újmu (soutěžitelům nebo zákazníkům), jedná se o ohrožovací delikt. Skutková podstata je naplněna už tehdy, když tato újma jen hrozí.
 
Občanský zákoník demonstrativně uvádí [[skutková podstata|skutkové podstaty]], při jejichž naplnění k nekalé soutěži dojde<ref>{{Citace právního předpisu | typ = zákon | číslo = 89/2012 Sb. | název = [[Občanský zákoník (Česko, 2012)|občanskýObčanský zákoník]] |v poznámka = dále jen „OZ“ | paragraf =ustanovení §&nbsp;2976 odst. &nbsp;2 demonstrativně uvádí [[skutková podstata|skutkové urlpodstaty]], =při http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2976-2jejichž |naplnění datumk přístupunekalé =soutěži 2015-08-27}}</ref>dojde a v následujících paragrafech (§ 2977 - § 29872977–2987) je blíže specifikuje. Vedle skutkových podstat v zákoně uvedených však existuje množství dalších (tzv. soudcovských, resp. preatorských skutkových podstat), které jsou řazeny pod generální klauzuliklauzulí.
 
== Skutkové podstaty nekalé soutěže ==
# [[Klamavá reklama]] – reklama, která klame nebo je způsobilá klamat (tedy je způsobilá ovlivňovat hospodářské chování osob na základě mylných nebo zavádějících informací, resp. prezentování faktů)
# Klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z určité oblasti, místa, od určitého výrobce nebo že má určité vlastnosti, popř. jakost
# Srovnávací reklama je přípustná, pokud není klamavá, srovnává jen zboží nebo služby určené ke stejnému účelu a uváděné informace jsou fakticky správné a ověřitelné
# Vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele
# Parazitování na pověsti [[podnik]]u, výrobků či služeb jiného soutěžitele
# [[Podplácení]] nabízení „úplatku“ členům statutárních orgánů nebo zaměstnancům „konkurence“ za účelem, aby se sami dopustili nekalosoutěžního jednání
# [[Zlehčování]] – rozšiřování nepravdivých i pravdivých údajů o výrobcích, výkonech nebo poměrech jiného soutěžitele, které je způsobilé mu přivodit újmu
# Porušení [[obchodní tajemství|obchodního tajemství]]
# Dotěrné obtěžování ([[spam]])
# OhrožoveníOhrožení zdraví nebo [[životní prostředí|životního prostředí]] – soutěžitel získává výhodu díky nedodržování norem na ochranu zdraví a životního prostředí
[[Smlouva]], její část nebo její jednotlivé ustanovení, při jejímž uzavření byl porušen zákaz nekalé soutěže, je od počátku [[platnost|neplatná]].
 
== Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži ==
Poškozený soutěžitel nebo i [[spotřebitel]] může požadovat:<ref>§ 532988 ObchZo. z.</ref>
* zdržení se takového chování,
* odstranění závadného stavu,
* [[náhrada škody|náhradu škody]] a
* vydání [[bezdůvodné obohacení|bezdůvodného obohacování]].
Kromě parazitování na pověsti, podplácení, zlehčování a porušení obchodního tajemství může být aktivní a žádat nápravu i jinak nezúčastněná [[právnická osoba]], pokud je jejím účelem ochrana zájmů soutěžitelů nebo [[zákazník]]ů.<ref>§ 2989 odst. 1 o. z.</ref>
 
== Reference ==
== Externí odkazy ==
* [[Petr Hajn]]: [http://obchodni.juristic.cz/69608/clanek/j_obchod2 Dobré mravy a poctivý obchodní styk 5. část]
* [http://www.isitfair.eu/index_cs.html Evropská iniciativa na podporu spotřebitelů] - Směrnice o nekalých obchodních praktikách a přeshraniční pomoc
 
{{Závazkové právo}}