Otevřít hlavní menu

Změny

Odebráno 2 808 bajtů ,  před 3 lety
bez shrnutí editace
a některé [[Přirozená soustava jednotek|soustavy přirozených jednotek]], vycházející z výše uvedených tří.
 
fyzika je blbe učení a 7.B ZŠ Buzulucká opisuje neustále za Wikipedie
=== Základní veličiny a základní jednotky ===
{{podrobně|Základní fyzikální veličiny}}
Všechny fyzikální veličiny lze definovat pomocí několika málo tzv. základních veličin, které lze považovat za vzájemně nezávislé. Kolik veličin a které veličiny budeme považovat za základní, je věcí volby. Za základní veličiny se zpravidla volí ty, které popisují nejzákladnější, vzájemně nezávislé fyzikální aspekty reality.
 
V mechanice jsou těmito veličinami zpravidla tři následující:
* [[délka]] (vyjadřující základní geometrické vlastnosti materiálního světa a rozprostraněnost konkrétních i abstraktních materiálních objektů),
* [[čas]] (vyjadřující následnost událostí a umožňující vyjádření změn a pohybů),
* [[hmotnost]] (vyjadřující setrvačné vlastnosti hmotných objektů a charakterizující jejich schopnost gravitačně silově působit).
 
Pro oblast termiky a příbuzných jevů k těmto jednotkám přistupuje
* [[teplota]] (vyjadřující makroskopické projevy intenzity mikroskopického chaotického pohybu ustálených souborů velkého množství částic).
 
Pro oblast elektromagnetických jevů postačuje jediná další veličina. V historických a současných soustavách za ni byla volena zpravidla jedna z následujících:
* [[elektrický náboj]] (charakterizující schopnost hmotných objektů elektricky silově působit) nebo
* [[elektrický proud]] (charakterizující průchod náboje za jednotku času).
Je také možné vyjít z vybraného zákona elektromagnetického silového působení, nezavádět novou základní veličinu a definovat elektromagneticky specifické veličiny výhradně pomocí základních veličin mechaniky (toto je přístup všech variant elektromagnetických veličin a jednotek soustavy [[CGS]]).
V některých soustavách je z praktických důvodů zavedena specifická základní veličina pro (zpravidla velký) počet entit:
* [[látkové množství]].
 
Praxe ukázala, že je vhodné pro oblast optiky oddělit od sebe zářivé vlastnosti obecného elektromagnetického vlnění (vyjadřované pomocí elektromagnetických a [[Radiometrické veličiny|radiometrických]] veličin) a zářivé vlastnosti [[světlo|světla]], tedy viditelné části tohoto záření. Z těchto důvodů se zpravidla doplňuje ještě jedna [[fotometrické veličiny|fotometrická]] základní veličina, například:
* [[svítivost]] nebo
* [[světelný tok]].
 
Každé základní veličině přísluší jedna hlavní [[Fyzikální jednotka|jednotka]], tzv. základní jednotka. Pomocí základních [[Fyzikální jednotka|jednotek]] jsou jednotkovými rovnicemi definovány hlavní jednotky dalších odvozených veličin.
 
=== Fyzikální rozměr a rozměrové rovnice ===
Anonymní uživatel