Občanské náboženství: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
 
== Robert Neelly Bellah (1927 - 2013) ==
[[Soubor:Robert Neely Bellah.jpg|náhled|Robert Neelly Bellah]]
Americký sociolog, sociolog náboženství a religionista. Zabýval se islámem, japonským náboženstvím, konfucianismem, kulturou Apačů, avšak jeho nejznámějšími prácemi jsou ty, které se zabývají náboženskými a morálními dimenzemi současné americké společnosti. Díky jeho výzkumu dějin náboženství a jejich vývojových fází ho lze řadit mezi neoevolucionisty.
 
Nejprve působil na Harvardské univerzitě, pod vedením svého učitele Talcotta Parsonse, kde roku 1955 obdržel doktorský titul. Zde roku 1957 publikoval svou disertační práci ''Tokugawa Religion'', která se stala jeho první knihou a vzbudila velký ohlas. Ovlivněn Weberovým přístupem v ní Bellah zkoumal náboženské předpoklady industrializace Japonska v druhé polovině 20. stol. Po dokončení doktorského studia odešel na McGillovu univerzitu, kde se zabýval islámem a arabským jazykem. Zde byl ovlivněn Wilfredem Canterwellem Smithem a jeho přístupem srovnávací religionistiky. Na čas se vrátil na Harvardskou univerzitu, ale roku 1967 odešel na kalifornskou univerzitu Berkeley, kde zůstal do konce svého života. V roce 1967 v časopise Daedalus rovněž publikoval svou významnou esej Občanské náboženství v Americe, v níž rozvíjí Jean-Jacques Rousseauovu myšlenku, že národní komunity vyznávají sobě vlastní morální a duchovní hodnoty, kterou spojoval s durkheimovským pojetím náboženského charakteru všech společenství.
 
== Občanské náboženství ==
[[Soubor:Robert Neely Bellah.jpg|náhled|Robert Neelly Bellah]]
Pojem občanské náboženství označuje náboženskou dimenzi společnosti typickou pro USA, jež je „výrazem porozumění americké zkušenosti ve světle konečné a univerzální reality, která se vyjadřuje promocí ''specifických rituálů'' (prezidentská inaugurace), ''textů'' (Deklarace nezávislosti), ''míst'' (Gettysburg) a ''pocitem vzájemné sounáležitosti''“.<ref>{{Citace monografie
| příjmení = Václavík
}}</ref> Protože se tedy jedná o Boha „všech“ Američanů, bylo pro Kennedyho politicky relevantní v zemi, která jinak formálně striktně odděluje státní záležitosti od náboženských, odkazovat ve svém inauguračním projevu na Boha.
 
Příkladem "ceremoniality občanského náboženství" je také [[Slib věrnosti]] užívaný od roku 1954:
{{citát|''I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands: one Nation under God, indivisible, with Liberty and Justice for all./ Přísahám věrnost vlajce Spojených států amerických a republice, kterou představuje: jednomu nedělitelnému národu, před Bohem, ve svobodě a spravedlnosti pro všechny.''}}
 
15

editací