Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
→‎Různé: úprava
m (→‎O: rozšíření)
m (→‎Různé: úprava)
<source lang="xml">
<Typo word="ISBN" find="\b(?:ISNB|IBSN|SIBN)\b" replace="ISBN"/>
<Typo word="ISSN" find="\bISSN ?+?(\d{4})[–—](\d{3}[\dX])\b" replace="ISSN $1-$2"/>
<Typo word="nadpis Externí" find="(?<=[=]\s?)(?:[Ee]xternal|[Ee]xt[eé]rní|[Vv]nější) ??(?:link[sy]?|stránk[ay]|odkazy?|zdroje?)(?<!Externí odkazy)\b" replace="Externí odkazy"/>
<Typo word="nadpis Literatura" find="(?<=[=]\s?)[Dd]alší ??čtení" replace="Literatura"/><!-- Pozor! Může se vyskytnout i v textu -->
<Typo word="souřadnice" find="\b(\d{1,3})[°˚]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})['’'´](?<!\1°\2')" replace="$1°$2'"/>
<Typo word="souřadnice" find="\b(\d{1,3})[°˚]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})['’'´]\s{,3}(\d\d?|\d\d?[\.,]?\d{,5})(?:\x22|”|''|’’|´´)(?<!\1°\2'\3”)" replace="$1°$2'$3”"/>
<Typo word="spojovník" find="\b(jedno|dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti) ?+?([ai]|až|či|nebo(?: i)?) ?+?(dvou|tří|čtyř|pěti|šesti|sedmi|osmi|de[sv]íti|(?:jede|dva|tři|čtr|pat)nácti|více)(\w{3,15}([áéíý]|ého|[íý](ch|m[iu]?)|ou))\b" replace="$1- $2 $3$4"/>
<Typo word="stupeň" find="\b(\d+)˚\B" replace="$1°"/>
<Typo word="&nbsp;" find="&n(?:bps|pbssbp);?" replace="&nbsp;"/>
</source>