Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
→‎O: rozšíření
(→‎Předpony: úpravy pravidel)
m (→‎O: rozšíření)
<source lang="xml">
<Typo word="Oběťmi" find="\b([Oo])bě(?:tm[aiy]|ťm[ay])\b" replace="$1běťmi"/>
<Typo word="(Ne)Objev(i/o[vá]va)t" find="\b([Nn]eo|[Oo])běv(en([áéíý]?|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ov(áv)?((al|án)[aioy]?|an([áéěíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?))|at)|uj(e|í(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?)|[íuůy]|[eů]m|ech)\b" replace="$1bjev$2"/>
<Typo word="Ocún" find="\b([Oo])c[uů]n([uůy]?|em[eů]m|ech)\b" replace="$1cún$2"/>
<Typo word="Očima" find="\b([Oo])čim[iy]\b" replace="$1čima"/>
<Typo word="(Ne)Odděl(i/o[vá]va)t" find="\b([Nn]eo|[Oo])děl(en\w{,3}|(i|ov(áv)?a)(l[aioy]?|t)|í|uj([eí]|ící(m?|ho|ch|m[iu])))\b" replace="$1dděl$2"/>