Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 24 bajtů ,  před 3 lety
m
narovnání odkazu - Oxidace -> Redoxní reakce
| místo = Praha
| strany=325–326
}}</ref> ve vzbuzeném (excitovaném) okolo 0&nbsp;eV. Pohlcením světla se P680 excituje na P680<sup>*</sup>. Následně je vymrštěn [[elektron]], který velmi rychle přejde na ''feofytin&nbsp;a'' (Pheo&nbsp;a – chlorofyl&nbsp;a, ve kterém je [[hořčík|Mg]]<sup>2+</sup> nahrazen 2&nbsp;[[vodík|H]]<sup>+</sup>) a poté [[Redoxní reakce|zredukuje]] [[plastochinon]] (PQ) na plastochinol (PQH<sub>2</sub>), ze kterého přejde na komplex [[cytochrom]]ů&nbsp;b<sub>6</sub>/f. Fotosystém&nbsp;II vytváří silné [[oxidační činidlo]], které je schopno [[oxidaceRedoxní reakce|oxidovat]] vodu, a současně slabé [[redukční činidlo]], které [[Redoxní reakce|redukuje]] slabé oxidační činidlo z fotosystému&nbsp;I.
 
Fotooxidovaný P680<sup>+</sup> (kladný [[náboj]] je důsledkem ztráty elektronu) získá elektron zpět z&nbsp;[[Kokův cyklus|Kokova cyklu]], kde pomocí [[kyslík]] tvořícího komplexu (OEC – ''oxygen envolving complex''), který získává elektrony rozkladem [[voda|vody]]. Konkrétně oxiduje [[Ion|ionty]] OH<sup>−</sup> za vzniku [[peroxid vodíku|peroxidu vodíku]], který se rozkládá na vodu a kyslík. Komplex obsahuje vázaný [[mangan]] a každý vývoj kyslíku probíhá v&nbsp;5&nbsp;stavech, které se značí S<sub>0</sub> až S<sub>4</sub>. Kroky S<sub>0</sub> až S<sub>4</sub> jsou [[redoxní reakce|oxidačně-redukční]] pochody poháněné energií fotonů, při přechodu ze stavu S<sub>4</sub> na S<sub>0</sub> se uvolní molekula [[kyslík]]u. Komplex přitom mění svoji vnitřní strukturu, pro stavy S<sub>0</sub> až S<sub>2</sub> je složení Mn<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, pro stavy S<sub>3</sub> a S<sub>4</sub> Mn<sub>4</sub>O<sub>6</sub>. Při uvolnění molekuly O<sub>2</sub> se komplex Mn<sub>4</sub>O<sub>6</sub> přemění na Mn<sub>4</sub>O<sub>4</sub>. Ve tmě jsou reakční centra převážně ve stavu S<sub>1</sub>. Na vznik jedné molekuly O<sub>2</sub> je potřeba 8 fotonů. Přitom se do dutiny [[thylakoid]]ů uvolňují 4 protony z&nbsp;vody.
===== Tvorba NADPH =====
Fotosystém&nbsp;I (PS&nbsp;I) obsahuje reakční centra P700 (při [[vlnová délka|vlnové délce]] 700&nbsp;nm dosahuje absorpčního maxima – aktivace červeným světlem). V&nbsp;základním stavu má [[redox potenciál|redoxní potenciál]] přes +0,46&nbsp;eV,<ref name="Karlson (1981) 325" /> ve vzbuzeném (excitovaném) o více než 1&nbsp;eV negativnější. Pohlcením světla se P700 excituje na P700<sup>*</sup>. Následně je vymrštěn [[elektron]], který prochází přes chlorofyl&nbsp;a, [[Vitamín K|fylochinon]] ([[vitamín]]&nbsp;K<sub>1</sub>) a tři [[ferredoxin]]y (protein obsahující [[železo]] a [[síra|síru]]). Díky svému velkému negativnímu redoxnímu potenciálu (−0,43&nbsp;eV) je schopen v&nbsp;přítomnosti [[enzym]]u ferredoxin-NADP<sup>+</sup>-reduktázy redukovat NADP<sup>+</sup> na [[Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát|NADPH]], který je hlavním produktem tohoto tzv. ''necyklického přenosu'', který podstupuje většina elektronů.
Fotosystém&nbsp;I tedy vytváří slabé [[oxidační činidlo]], které je schopno [[oxidaceRedoxní reakce|oxidovat]] [[plastocyanin]], a současně silné [[redukční činidlo]], které [[Redoxní reakce|redukuje]] NADP<sup>+</sup>.
 
Kromě necyklického přenosu je znám i ''cyklický přenos'', při kterém se elektrony přenesou z třetího ferredoxinu na cytochrom&nbsp;b<sub>6</sub>/f a pomáhají tak zvyšovat přenos vodíkových kationtů (H<sup>+</sup>) ze stromatu do dutiny thylakoidu.
}}</ref>
 
Procesem s&nbsp;opačným průběhem než oxygenní fotosyntéza je [[buněčné dýchání]] ([[Dýchání|respirace]]), kdy se fotosyntézou a následnými procesy energie nahromaděná do chemických látek uvolňuje [[oxidaceRedoxní reakce|oxidací]] za spotřeby vzdušného [[kyslík]]u (O<sub>2</sub>) a přeměňuje se na [[adenosintrifosfát]] (ATP). Jako ATP je tato energie přímo dostupná pro další potřebné reakce v těle organismu.
 
== Odkazy ==