Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

m
→‎Zkratky v textu: předělání a rozšíření výrazů
m (→‎C: rozšíření)
m (→‎Zkratky v textu: předělání a rozšíření výrazů)
=== Zkratky v textu ===
<source lang="xml">
<Typo word="aj." find="(?<=\s)a\.? ?j…?\.{,4}*(?<!aj\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="aj.$1"/>
<Typo word="apod." find="\ba(?:pod|\s+(?=pod[\.…^ ]|pod))?pod…?\.{2,5})*(?<!apod\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="apod.$1"/>
<Typo word="atp." find="\ba ?t\.? ?p(?:od)?…?\.{,4}*(?<!atp(?:od)?\.)(?=[\s,;\)'\x29“])" replace="atp.$1"/>
<Typo word="Čp." find="\b(?![Čč]p\.(?: |&nbsp;))([Čč])\.?p\b[ \.,:]*(?<![ Čč]p\.,)(?=\s|:]|&nbsp;)" replace="$1p. "/>
<Typo word="lat." find="\blať\b[ \.,]+*(?! =\s|:|&nbsp;)" replace="lat. "/>
<Typo word="latmj./tj." find="\blaťb([mt])\.?\s?j\b[ \.,]*(?<![mt]j.)(?=[\s,:]|&nbsp;)" replace="lat$1j.:"/>
<Typo word="mjm n./tj m." find="\b(?![mt]j\.d+)(?: |&nbsp;| ))+?(?!m n\. m\.[mt^\.])[Mm]\.?\s?j[ n\.,]+(?!\s?[ Mm]\.,:]|&nbsp;)*" replace="$1j1$2m n. m."/>
<Typo word="mj./tjnapř." find="\b(?!bna[mt]j\.:)( ]?p[mt])\b[ \.,]*(?\s<!např.)(?j=\.* *s|:|&nbsp;)" replace="$1jnapř.:"/>
<Typo word="mpř. n. ml." find="\b(\d+)(&nbsp;| ) ??(?!mpř\. n\. ml\.[^\.])p[Mm]\.?\s?n\.?\s?[Mm]l\.{,4}*" replace="$1$2mpř. n. ml."/>
<Typo word="napřšpan." find="\bšpaň\b(?!např\.(?: |&nbsp;))na[\. ]?p[rř][ \.,]+*(?![ =\.,s|:]|&nbsp;)" replace="napřšpan. "/>
<Typo word="napřTz(n/v)." find="\b(?!např[Tt])\.:)na[?k?\.? ]?p(z[nv])\b[ \.,]*(?<![Tt]z[nv]\.)(?=[\s,:]|&nbsp;)" replace="např$1$2.:"/>
<Typo word="př.mezera n.za l.zkratkou" find="\b(?!př\. n\. l\.[^\.Čč])p|lat|[mt]j|např|příp|resp|špan|tz[nv])\.* *n+\.* *l\.*(?!\.)b" replace="$1. n. l."/>
<Typo word="špan." find="\bšpaň[ \.,]+(?![ \.,:]|&nbsp;)" replace="špan. "/>
<Typo word="špan." find="\bšpaň\.* *:" replace="špan.:"/>
<Typo word="Tz(n/v)." find="\b(?![Tt]z[nv]\.(?: |&nbsp;))([Tt])\.?k?\.? ?(z[nv])[ \.,]*(?![ \.,:]|&nbsp;)" replace="$1$2. "/>
<Typo word="Tz(n/v)." find="\b(?![Tt]z[nv]\.:)([Tt])\.?k?\.? ?(z[nv])\.? *:" replace="$1$2.:"/>
</source>