Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

+království, Spojené království, Velká Británie; menší rozšíření
m (→‎P: fix)
(+království, Spojené království, Velká Británie; menší rozšíření)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="Království" find="\b([Kk])r[aá]lo[stv]{2,5}(?<!álovstv)í(ch|mi?)?\b" replace="$1rálovství$2"/>
<Typo word="Spojené království" find="\bSpojen(é(ho|mu?)?|ým) +?Království(m?)\b" replace="Spojen$1 království$2"/>
<Typo word="Velká Británie" find="\b[Vv]elk([áé]|ou) +?[Bb](?<!Velk\1 B)ritáni([eií])\b" replace="Velk$1 Británi$2"/>
<Typo word="Spojené arabské emiráty" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?(?!Arabsk\1 Emirát)[Aa]rabsk(?:é|ých|ými?) +?[Ee]mirát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 Arabsk$1 Emirát$2"/>
<Typo word="Spojené státy" find="\bSpojen(é|ých|ými?) +?Stát(y?|ech|ům?)\b" replace="Spojen$1 stát$2"/>
<Typo word="Bolivijský" find="\b([Bb])olívij(sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1olivij$2"/>
<Typo word="něm(u)ž" find="\bn(?:em(u?)[zž]|ěm(u?)z)\b" replace="něm$1$2ž"/>
<Typo word="Náklonn(ost/ý)" find="\b([Nn])[aá]klon([áéíý]|é(ho|mu?)|ost([ií]?|ech|em|mi)|ou|ý(ch|mi?))\b" replace="$1áklonn$2"/>
<Typo word="Část" find="\bŠ[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="Část$1"/>
<Typo word="část" find="\bš[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="část$1"/>