Josiášova reforma: Porovnání verzí

Přidány 4 bajty ,  před 5 lety
m
Typografie
m (Typografie)
Kniha 2.&nbsp;Paralipomenon ([[2. kniha kronik|2.&nbsp;kniha letopisů]]) uvádí, že náboženská očista začala 12.&nbsp;roku Josiášovy vlády.<ref>2. Paralipomenon [https://www.biblegateway.com/passage/?search=Druh%C3%A1+Letopisu+34&version=B21]</ref> Král tehdy dal zničit veškerá kultovní místa ostatních bohů, přičemž cílem bylo odstranit vše, co se v očích běžného lidu stávalo předmětem uctívání.
 
V městech kmene Manasesova, Efrajimova a Šimeónova až po Netfalího i okolních pustinách, stejně jako v celém Judsku, nechal Josiáš zbořit oltáře, posvátné kůly, tesané modly i všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem (2.Paralipomenon 34:6-76–7).
 
=== Posvátná návrší ===
=== Bét-el ===
[[Soubor:Bethel, 72.Holy land photographed. Daniel B. Shepp. 1894-1.jpg|thumb|Dnešní podoba starověkého Bét-elu]]
Podle textu v 2.Královské 23:15-2015–20 se zdá, že Josiáš osobně dohlížel na zničení oltáře a posvátného návrší v Bét-elu (na konci pasáže je totiž psáno, že "potom se vrátil do Jeruzaléma"). Tento oltář byl postaven praotcem Jákobem na Boží příkaz v Genesis 35, ale za vlády Jarobeáma byl použit jako centrální svatyně severního izraelského království. Jarobeám nechal vytvořit zlatého býčka a obětoval mu. Zavedl také svátek podobný tomu judskému, jen s tím rozdílem, že Bůh Izraele byl zpodobněn jako býk. Autor chronistického (dějepisného) díla v Bibli na tento nový kult nahlížel velice kriticky (Jarobeám "sváděl lid k hříchu"), v duchu Josiášových reforem.<ref>1.Královská 12:31-33</ref>
 
Při odstraňování posvátného návrší dal také z hrobů vyzvednout kosti pohanských kněží a spálit je na oltáři. Tento čin měl za cíl znesvětit Bét-elský oltář. Při ničení posvátného návrší byl také spálen posvátný strom (někdy také překládáno jako posvátný kůl nebo posvátný háj). Tento strom byl pravděpodobně zpodobněním Ašéry.
6 675

editací