Otevřít hlavní menu

Změny

převod do minulého času
V roce [[1995]] se v [[Berlín]]ě sešla první konference smluvních stran Úmluvy ''(Conference of Parties).'' Úmluva je rámcový dokument, který může být opatřen dalšími dokumenty (protokoly, dodatky apod.). To umožňuje, aby se agenda kolem Úmluvy rozvíjela, aniž by při vyjednávání detailů byl otvírán základní text, který je výsledkem kompromisu. Významná jednání v rámci [[Rámcová úmluva OSN o změně klimatu|Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu]] probíhají každý rok. Mezi největší úspěchy patří přijetí [[Kjótský protokol|Kjótského protokolu]]. K únoru 2015 Úmluvu ratifikovalo 196 subjektů/států.<ref>http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php</ref>
 
Konference se konákonala ve francouzské metropoli od 30. listopadu do 12. prosince 2015 pod francouzským předsednictvím. JeJednalo tose o nejvýznamnější mezinárodní setkání v historii Paříže.<ref>http://www.tydenudrzitelnosti.cz/klimaticka-konference-v-parizi-2015-vyzvy-a-reseni/</ref> ÚčastníÚčastnilo se ho několik desítek tisíc účastníků z celého světa. Přítomni jsoubyli nejen vrcholní představitelé států, ekonomické sféry, významní vědci ale také představitelé neziskových nevládních organizací, aktivisté a laici se zájmem o problematiku a možnosti řešení klimatické změny a směrování k [[Udržitelný rozvoj|udržitelnému rozvoji]].
 
Do konference a jejích závěrů sebyly vkládajívkládány značné naděje. Podle organizačního výboru jebylo cílem konference dosažení (poprvé po více než 20 letech jednání na půdě OSN), závazné a univerzální dohody o klimatické změně a to mezi všemi státy na světě.<ref>http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/climate/2015-paris-climate-conference-cop21/</ref> Za tímto účelem výbor inicioval mnohá jednání nejen na politické úrovni ale snažil se i o navázání kontaktu a podporu dalších významných aktérů. [[František (papež)|Papež František]] publikoval encykliku v roce 2015 nazvanou ''[[Laudato si’]]'', v níž vyzývá k akci proti změně klimatu. Mezinárodní konfederace odborových svazů vyzvala k cíli, jež nazvala "nulové emise uhlíku, nulová chudoba"<ref>http://www.mrfcj.org/media/pdf/2014/ZeroCarbontheClimateJusticeWay.pdf</ref>. [[Barack Obama|Vedení Spojených států Amerických]] vyzvalo přední firmy k zapojení do boje proti klimatické změně ''(American business act climate pledge).''<ref>https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/27/fact-sheet-white-house-launches-american-business-act-climate-pledge</ref> Připojily se největší americké firmy, mezi nimi [[Microsoft]], [[Apple]] či [[Google]].<ref>http://www.nbcnews.com/science/environment/google-apple-microsoft-join-business-pledge-fight-climate-change-n399296</ref> V souvislosti [[Teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015|s teroristickými útoky v Paříži]] jsoubyly na konferenci výraznávýrazně zpřísněnízpřísněná bezpečnostních opatření, zrušen byl například plánovaný pochod.<ref>http://www.theguardian.com/world/2015/nov/18/cop21-climate-marches-paris-attacks</ref>
 
== Odkazy ==