Exil: Porovnání verzí

Přidáno 290 bajtů ,  před 5 lety
celkové úpravy hesla, napřímení odkazů, fix předložek
m (opr.)
(celkové úpravy hesla, napřímení odkazů, fix předložek)
{{upravit|encyklopedický styl}}
'''Exil''' (z  [[Latina|lat.latinského]] ''exilium'', - vyhnanství a ''exul'', - vypovězený) znamenal původně trest vypovězenívypovězením, dnes znamená stav člověka nebo skupiny '''exulantů''', lidí, kteří museli opustit svou [[vlast]] v  důsledku [[vypovězení]], [[vyhnání]], [[odsun]], [[deportace]], [[ztráta státního občanství|ztráty občanství]], nebozejména abyz důvodů unikli politickémupolitického, národnostnímunárodnostního, rasovémurasového neboči náboženskémunáboženského pronásledování.
 
SlovoV exilpřeneseném smyslu pak výraz ''exil'' může označovatbýt ioznačení celkově skupinu exulantů z  téže země, z  téže příčiny a podobně. Příklad:Setkáváme Československýse předválečnýtak exilnapříklad s československý předválečným exilem, [[Ruská emigrace v Československu|ruským exilem]] po bolševické revoluci v Rusku atd.
 
== Exil a emigrace ==
* exulant (člověk v exilu) často předpokládá, že by se při změně poměrů chtěl do vlasti vrátit, emigrace je spíše natrvalo.<ref>K. Žaloudek, ''Encyklopedie politiky''. Praha: Libri 2004, str. 123 n.</ref>
 
V &nbsp;demokratických zemích mají političtí a náboženští exulanti nárok na poskytnutí [[azyl]]u, někdy se však tyto podmínky obtížně prokazují.
 
==Exil politiků==
Do exilu odcházejí často lidé, aniž by se vzdávali svých společenských funkcí ve vlasti, ať už ekonomických nebo politických.
== Exulant ==
{{Podrobně|Exulant}}
V&nbsp;původním významu slova byl exulant někdo, kdo odešel ze své původní vlasti, aby se tam vrátil po změně režimu, kterým byl jeho odchod způsoben. Exulant znamenáproto představuje osobu, která odešla nuceně do zahraničí ale stále se zajímá o &nbsp;svou původní vlast, často s &nbsp;naději a ambicemi se do ní vrátit. Klasickým příkladem exulanta je [[Jan Amos Komenský|Jan Ámos Komenský]].
 
V původním významu slova byl exulant někdo, kdo odešel ze své původní vlasti, aby se tam vrátil po změně režimu, kterým byl jeho odchod způsoben.
V dnešní&nbsp;moderní češtině je výraz ''exulant'' často nesprávné zaměňován s &nbsp;výrazem ''[[Emigrace|emigrant]]''. Emigrant je osoba odcházející z &nbsp;podobných důvodů jako exulant, ale bez dalších citových vazeb na původní vlast a většinou bez ambicí se do původní země vrátit. Z&nbsp;výše uvedených důvodů jsou exulanti viděni obyvateli Česka v&nbsp;pozitivním světle, zatímco výraz emigrant zde může mít i negativní konotace.
Z výše uvedených důvodů jsou exulanti viděni obyvateli Česka v pozitivním světle, kdežto výraz emigrant zde může mít i příchuť negativní.
 
== Odkazy ==
=== Související články ===
* [[Azyl]]
* [[Azylová a přistěhovalecká politika EU]]
* [[Československé exilové vlády]]
* [[Emigrace]]