Intersexuál: Porovnání verzí

Přidáno 675 bajtů ,  před 5 lety
bez shrnutí editace
(Nová stránka: Intersexuál, v běžné řeči známý také pod pojmem „lidský hermafrodit“ je člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužsk…)
značky: možné problémové formulace Možný vandalismus
 
'''Intersexuál''', v běžné řeči známý také pod pojmem „lidský„''lidský hermafrodit“hermafrodit''“ je člověk, jehož vnitřní nebo vnější pohlavní orgány jsou odlišné od typicky mužských či ženských.<ref>Intersex [online]. United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf</ref> Tento jedinec může mít navenek pohlavní orgány jednoho pohlaví, avšak jeho vnitřní orgány mohou být pohlaví opačného. Jedná se tedy o jedince s biologickou kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů.<ref>Intersexualita. Velký lékařskýsociologický slovník [online]. Maxford, 2008 [cit1. 2015-12-10]. Dostupné zPraha: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/intersexualita</ref> Moderní medicína se často setkává s případemKarolinum, kdy jsou genitálie nejednoznačné1997. Pro přesnější definování intersexuality existují 4 jednotlivé podoby.ISBN
8071843113.</ref> Jedná se tedy o jedince s biologickou kombinací mužských a ženských pohlavních orgánů.<ref>Intersexualita. Velký lékařský slovník [online]. Maxford, 2008 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/intersexualita</ref><ref>MONEY, John a Anke A. EHRHARDT. ''Man
& Woman Boy & Girl: Differentiation and dimorphism of gender identity
from conception to maturity''.
1. USA: The Johns Hopkins University Press, 1972. <nowiki>ISBN 0-8018-1405-7</nowiki>.</ref> Moderní medicína se často setkává s případem, kdy určení genitálií není jednoznačné. Pro přesnější definování intersexuality existují 4 jednotlivé podoby.
 
=== Podoby intersexuality ===
Intersexuálové jsou pomocí této klasifikace rozděleni do několika kategorií podle typu a počtu chromozomů jedince a také podle zastoupení jednoho nebo obou typů gonád.
===== XX,46 intersexuál =====
XX,46 intersexuál byl původně označován jako ženský pseudohermafrodit. Jedinci v této skupině mají v buňce soubor chromozomů XX, jsou tedy genetickými ženami. Spolu s tím mají vyvinutou dělohu i vaječníky, avšak jejich genitálie jsou nejednoznačné nebo převážně mužské. <ref>Intersexuál: XX,46 Intersexuál. Intersexuál [online]. Bratislava: WordPress, 2014, 15. 2. 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://intersexual.sk/podoby-intersexuality/xx46-intersexual/</ref>
===== XY,46 intersexuál =====
XY,46 intersexuál, původně označován jako mužský pseudohermafrodit, je jedinec, jehož karyotyp se skládá z chromozomů XY, jsou tedy genetickými muži. Jejich vnější genitálie jsou buďto čistě ženské nebo nejednoznačné – v určitém stupni mezi mužskými a ženskými. Ojediněle může nastat případ, kdy varlata jedince nejsou dostatečně vyvinuté nebo nejsou přítomny vůbec. <ref>Intersexuál: XY,46 Intersexuál. Intersexuál [online]. Bratislava: WordPress, 2014, 15. 2. 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://intersexual.sk/podoby-intersexuality/xy46-intersexual/</ref>
===== Ovotestikulátní intersexuál =====
Ovotestikulátní interesexuál byl dříve známý pod názvem pravý hermafrodit, je jedinec, jehož pohlavní žlázy nejsou jednotné. Jeho vnější genitálie mohou vypadat typicky žensky, typicky mužsky nebo také nejednoznačně. Jedinec je však liší tím, že může mít kombinaci jednoho varlete a jednoho vaječníku nebo jeho pohlavní žlázy tvoří jedno varle a tzv. ovotestis, což je kombinace varlete a vaječníku, popř. jeden vaječník a ovotestis.<ref>Intersexuál: Ovotestikulárny Intersexuál. Intersexuál [online]. Bratislava: WordPress, 2014, 15. 2. 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://intersexual.sk/podoby-intersexuality/ovotestikularny-intersexual/</ref>
===== Komplexní intersexuál =====
Komplexní intersexuál bývá také označován jako chromozomální intersexuál, je jedinec u kterého se nevyskytuje karyotyp XX ani XY. U komplexních intersexuálů nastává situace, kdy má jedinec o jeden hromozom navíc (např. XXY) nebo naopak o jeden méně (X0). Tato skupina intersexuálů se od předchozích tří liší v tom, že zde není rozpor mezi vnitřními a vnějšími pohlavními orgány člověka, avšak nadbytečný či chybějící chromozom může mít vliv na hladinu hormonů a pohlavní vývin jedince. V ojedinělém případě nastává situace, kdy se člověk klasifikovaný jako komplexní intersexuál rodí s různými chromozomy v jednotlivých buňkách v těle.<ref>Intersexuál: Komplexný Intersexuál. Intersexuál [online]. Bratislava: WordPress, 2014, 15. 2. 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://intersexual.sk/podoby-intersexuality/komplexny-intersexual/</ref>
 
=== Medicína a intersexualita ===
 
Záznamy o intersexuálech pochází z konce 19. století, od té doby se objevilo už mnoho klasifikací, ty se však neustále s postupující dobou mění. V dřívějších letech bylo obvyklé, že doktoři pacientu intersexuálovi po provedení operace zatajili jeho pravou intersexuální identitu z důvodu, že ho nechtěli vystavovat přílišnému stresu.<ref>Is Frowing up in Silence Better Than Growing up Different?''Intersex Society of North America'' [online]. North America: ISNA, 1993 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: <nowiki>http://www.isna.org/node/743</nowiki></ref> Tento jev je patrný i dnes, kdy existuje skupina doktorů, kteří podporují myšlenku utajení intersexuality před pacientem. Při narození dítěte jsou lékaři oprávněni posoudit jaké pohlaví je pro novorozeně nejvhodnější. V potaz berou jak typ pohlavních žláz, tak i vzhled vnějších pohlavních orgánů.<ref>FAUSTO-STERLING, Anne. ''Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of sexuality''. 1. New York: Basic Books, 2000. <nowiki>ISBN 0-465-07713-7</nowiki>.</ref> Častěji se lze setkat s operací zkrácení klitorisu a umělému vytvoření vagíny, jelikož pro lékaře je to jednodušší než vytvořit funkční penis. Tyto operace však často nejsou pouze jednorázovou záležitostí, ale je jich potřeba víc. V dnešní době se můžeme setkat se skupinou lékařů, kteří odmítají nepotřebné chirurgické zákroky na novorozencích a ztotožňují se s myšlenkou počkat, dokud člověk nebude schopný vlastního rozhodnutí. Přesto je v ojedinělých případech, pokud je ohrožen život dítěte, operace potřebná, ta však nijak nezahrnuje úpravu především pohlavních orgánů.
Při narození dítěte jsou lékaři oprávněni posoudit jaké pohlaví je pro novorozeně nejvhodnější. V potaz berou jak typ pohlavních žláz, tak i vzhled vnějších pohlavních orgánů. Častěji se lze setkat s operací zkrácení klitorisu a umělému vytvoření vagíny, jelikož pro lékaře je to jednodušší než vytvořit funkční penis. Tyto operace však často nejsou pouze jednorázovou záležitostí, ale je jich potřeba víc. V dnešní době se můžeme setkat se skupinou lékařů, kteří odmítají nepotřebné chirurgické zákroky na novorozencích a ztotožňují se s myšlenkou počkat, dokud člověk nebude schopný vlastního rozhodnutí. Přesto je v ojedinělých případech, pokud je ohrožen život dítěte, operace potřebná, ta však nijak nezahrnuje úpravu především pohlavních orgánů.
 
=== Společnost a intersexualita===
Postoj k této otázce se ve společnosti nadále vyvíjí. Nejčastějším problémem společnosti je předčasné odsouzení takového jedince na základě neznalosti daného tématu. Samotná potřeba přidělit člověku pohlaví vychází především z toho, že se jedinec potřebuje socializovat a začlenit se do společnosti.<ref>Intersexion. Jeden svět [online]. Praha: Člověk v tísni, 2013 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://www.jedensvet.cz/2013/filmy-a-z/22242-intersexion</ref> Příkladem může být nutnost vyplněného pohlaví na rodném listu, na formulářích či přidělení jména dítěte.<ref>Intersex [online]. United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf</ref> Později však může nastat problém, že se jedinec nedokáže s přiděleným pohlavím ztotožnit a raději by volil pohlaví opačné, nebo zůstal pohlavím neurčitým.<ref>Intersexuál: Medicína a spoločnosť. Intersexuál [online]. Bratislava: WordPress, 2014, 15. 2. 2015 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://intersexual.sk/spolocnost/</ref>MONEY<ref>DOMURAT DREGER, John a Anke AAlice. ''Hermaphrodities EHRHARDT.and Manthe &Medical Woman Boy & Girl: Differentiation and dimorphismInvention of gender identity from conception to maturitySex''. 1. USA: The Johns HopkinsHarvard University Press, 19722001. <nowiki>ISBN 0-8018674-140500189-73</nowiki>.</ref>