Inovace: Porovnání verzí

Přidáno 1 858 bajtů ,  před 4 lety
Inovace ve vědě, patenty, inovace jako deviace
(gramatické úpravy)
(Inovace ve vědě, patenty, inovace jako deviace)
 
Definic slova inovace existuje celá řada. Některé jsou zaměřeny ekonomicky, například v Národní inovační strategii, která vychází z vymezení Evropské komise (Viturka/2010). Jiné jsou zaměřeny na obecný význam slova, jak vyjádřil [[Peter Drucker]] ve svém díle ''Inovace a podnikavost. Praxe a principy, ''„V inovacích jde v podstatě o utváření nějaké hodnoty a přispění něčeho nového“<ref>{{Citace monografie|příjmení = Drucker|jméno = Peter F.|příjmení2 = |jméno2 = |titul = Inovace a podnikavost, Praxe a principy|vydání = |vydavatel = Management Press|místo = Praha|rok = 1993|počet stran = |strany = 45|isbn = }}</ref>
 
Inovace se dá také z pohledu sociologie chápat
jako určitý druh nekonformního chování nazývaný deviace, jak tvrdí Robert
Merton ve své knize Studie ze sociologické teorie. K tomuto způsobu chování povzbuzuje velký kulturní důraz na úspěch.
Cesty k úspěchu však značně omezuje sociální struktura, která lidem s dobrými
schopnostmi nedovoluje legitimně přijít k penězům. Inovátor se tedy snaží
dosáhnout cíle společensky nepřístupným způsobem (např. krádež, korupce...).
 
== Některé významné vynálezy lidské historie ==
Pojem vynález je inovaci velmi blízký. Tyto dva pojmy je však třeba vzájemně odlišit, neboť ne každý vynález vede skutečně k inovaci. Množství vynálezů je vyšší než počet skutečně realizovaných inovací.
 
Zákonnou ochranu vynálezu zaručuje tzv.
patent, který poskytuje jeho majiteli právo na plné využití vynálezu (výrobu,
uvádění do oběhu) nebo k poskytnutí souhlasu k využití vynálezu jinou
osobou (licenční smlouva)
{| class="wikitable"
!př. n. l.
|}
 
== Inovace vve ekonomii a podnikánívědě ==
Americký vědec Thomas Samuel Kuhn ve své knize
Co se týče obchodu a ekonomie, inovace je jakýmsi katalyzátorem růstu. Díky rychlému zdokonalování přepravy a komunikací za posledních několik desetiletí, tedy díky [[Globalizace|globalizaci]], ztrácí význam ekonomika založená pouze na [[Komparativní výhoda|komparativní výhodě]] určitého sektoru.
Struktura vědeckých revolucí tvrdí, že věda se nezdokonaluje postupným
hromaděním nových vědomostí, naopak prochází permanentními revolucemi, kdy se
charakter bádání zásadně mění. Toto bádání rozděluje do tří období.
 
1.      Období
Ekonom Joseph Schumpeter, který velkým dílem přispěl k poznání inovace v ekonomii, tvrdil, že průmysl musí neustále zdokonalovat svou ekonomickou strukturu, což znamená zefektivňovat procesy a zdokonalovat produkty. Jeho slavné prohlášení „[[Kreativní destrukce]] je základním principem [[Kapitalismus|kapitalismu]]“, říká, že nelze tvořit, aniž by nebylo rozbito to staré, které není schopno se přizpůsobit.
„předvědecké“ – shromažďování informací, bez zařazení do určitého schématu
(neexistují paradigmata)
 
2.      Období
„normální vědy“ – vědci se snaží rozšířit paradigma na základě již dostupných
informací. Cílem je dosáhnout uznání jejich vědeckých studií u širší
veřejnosti.
 
3.      Období
„krizové vědy“ – do tohoto období se věda dostává v momentě, kdy už stará
paradigmata nejsou schopna odpovídat na otázky. Krizová věda je pak vědou,
která nahrazuje stará paradigmata novými.
 
== Inovace v ekonomii a podnikání ==
V oblasti obchodu a ekonomie, inovace je katalyzátorem
růstu. Díky rychlému zdokonalování přepravy a komunikací za posledních několik
desetiletí, tedy díky ''globalizaci'',
ztrácí význam ekonomika založená pouze na ''komparativní
výhodě'' určitého sektoru.
 
Ekonom Joseph Schumpeter, který velkým dílem přispěl k poznání inovace v
Principem inovace podnikání je neustálé hledání lepší cesty k uspokojení potřeb zákazníka zvyšováním kvality servisu, produktů a snižováním ceny, což vede k lepší realizaci rozvoje technologií a organizačních strategií. Hlavním hnacím motorem inovování je ovšem konkurence, která je velmi důležitou složkou [[Tržní hospodářství|tržního hospodářství]].
ekonomii, ve své knize  tvrdí, že  průmysl musí neustále zdokonalovat svou ekonomickou
strukturu, což znamená zefektivňovat procesy a zdokonalovat produkty. Jeho
slavné prohlášení „''Kreativní destrukce''
je základním principem ''kapitalismu''“,
říká, že nelze tvořit, aniž by nebylo rozbito to staré, které není schopno se
přizpůsobit.
 
Principem inovace podnikání je neustálé hledání lepší
Finanční a analytická společnost [[Bloomberg]] zpracovává tzv. Bloomberg Innovation Index. Index se zaměřuje na porovnávání kvality inovací v jednotlivých státech na základě šesti oblastí: věda a výzkum, výroba, [[high-tech]] společnosti, středoškolské vzdělávání, osobní rozvoj a patenty.
cesty k uspokojení potřeb zákazníka zvyšováním kvality servisu, produktů a
snižováním ceny, což vede k lepší realizaci rozvoje technologií a organizačních
strategií. Hlavním hnacím motorem inovování je ovšem konkurence, která je velmi
důležitou složkou tržního hospodářství.
 
Finanční
a analytická společnost Bloomberg zpracovává tzv. Bloomberg Innovation Index, který
se zaměřuje na porovnávání kvality inovací v jednotlivých státech na základě
šesti oblastí: věda a výzkum, výroba, high-tech společnosti, středoškolské
vzdělávání, osobní rozvoj a patenty.
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 100%; text-align: center; width: 15%;"
|-
* DVOŘÁK, Jiří. ''Management inovací''. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2006, 246 s. ISBN 80-868-4718-7.
* KRABEC, Tomáš. ''Oceňování podniku a standardy hodnoty''. Praha: Grada, 2009. s. 83. ISBN 978-80-247-2865-0.
* KUHN, T. S ''Struktura vědeckých revolucí.'' Praha: Oikoymenh 1997. <nowiki>ISBN 80-86005-54-2</nowiki>
* MERTON, R. K. ''Studie ze sociologické teorie''. Praha: SLON, 2000 <nowiki>ISBN 80-86429-70-9</nowiki>
* NOVOTNÝ, Petr. ''Inovace v práci učitele: k teoretickému rámci problematiky.'' In ''SPFFBU U9,'' Brno: MU, 2004. s. 101–110.
* RÝDL, Karel. ''Inovace školských systémů''. Praha: ISV, 2003. 281 s. ISBN 80-86642-17-8
* Doplnění tabulky vynálezů: http://technet.idnes.cz/vyberte-nejuzitecnejsi-vynalez-lidstva-fff-/tec_technika.aspx?c=A090217_180144_tec_technika_vse (staženo 24. 12. 2014)
* http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
* http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=1729
 
[[Kategorie:Technologie]]
Neregistrovaný uživatel