Krajina parforsního honu na severu Sjællandu: Porovnání verzí