Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 936 bajtů ,  před 4 lety
m
 
Příležitostně komunitní aktivity různého rozsahu realizuje velká část veřejných knihoven, často jako součást svých PR aktivit - snaží se jimi oslovit své okolí a získat další uživatele svých služeb<sup>6</sup>.
=== Literatura ===
[1] ABZ Slovník cizích slov [online]. 2015 [cit. 2015-11-16].
 
[2] ČESKO. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných
knihoven a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2001.
 
[3] JEŽKOVÁ, Zuzana. Knihovna tzv. komunitní. Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás [online]. 2001, 16(1) [cit. 2015-11-16].
 
[4] JEŽKOVÁ, Zuzana. Cesta ke komunitní knihovně. Duha [online]. 2015, roč. 29, č. 3 [cit. 2015-11-16]. ISSN 1804-4255.
 
[5] EVJÁKOVÁ, Michaela. Komunitní funkce veřejných knihoven jako jedna z cest získávání potencionálních čtenářů. Praha, 2013. Bakalářská práce (Bc.) Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.
 
[6] Komunitní knihovna. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2004 [cit. 2015-11-16].
5

editací