Wikipedie:AutoWikiBrowser/Typos: Porovnání verzí

→‎Nové: +vzor tiskl
m (→‎Náhrady: rozšíření)
(→‎Nové: +vzor tiskl)
=== Nové ===
<source lang="xml">
<Typo word="vzor tiskl" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[Dd]o|[Pp]ře|[Vv]y|[Zz]a)?)([Tt]isk|[Vv]lád)nul([aioy]?)\b" replace="$1$2l$3"/>
<Typo word="Himálaj" find="\b([Hh])im(?:al[aá]|álá)j([ei]?|em|sk([áéoyý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?))|ští)\b" replace="$1imálaj$2"/>
<Typo word="Himálajem" find="\b[Hh]im[aá]l[aá]jemi\b" replace="Himálajem"/>
<Typo word="část" find="\bš[aá]st(i?|[eí]ch|[eí]m|mi)\b" replace="část$1"/>
<Typo word="Katastrální" find="\b([Kk])atas[tr][aá]ln[ií](m?|ho|ch|m[iu])\b" replace="$1atastrální$2"/>
<Typo word="(Ne)(Na/Za)Blýsk(at/nout..)" find="\b((?:[Nn]e)?(?:[ZzNnZz]a)?[Bb])l[iíy]sk(a(jí(cí(m?|ho|ch|m[iu]))?|l[aioy]?|n((ut)?([áéíý]|é(ho|mu?)|ější(m?|ho|ch|m[iu])|ou|ý(ch|mi?)))|(ou)?t|u[lt][aioy]?)|á(n[aioy]?)?)\b" replace="$1lýsk$2"/>
<Typo word="Latinská Amerika" find="\b[Ll]atinsk([áé]|ou) ??[Aa](?<!Latinsk\w\w? A)meri(ce|k[ay]|kou)\b" replace="Latinsk$1 Ameri$2"/>
<Typo word="Úhlopříč(ka/ně)" find="\b[UÚ]hlop[rř][ií][cč](?<!Úhlopříč)(ce|ek|k([auy]|ách|ám|ami)|n([áéěý]|é(ho|mu?)|ou|ý(ch|mi?)))\b" replace="Úhlopříč$1"/>