Církev sjednocení: Porovnání verzí

m
bez shrnutí editace
m (Typografie)
m
# Pokračování Role židů jako vyvoleného Božího lidu: učení Božího principu uvádí, že Bůh vede všechny světová náboženství, včetně judaismu, které je navíc vyvoleno pro ústřední roli v Boží prozřetelnosti. Reverend Mun prohlásil, že judaismus je starší bratr křesťanství a Církve sjednocení. V roce 1976 řekl: ''Tato tři náboženství jsou skutečně tři bratři v Boží prozřetelnosti. Tedy Izrael, Spojené státy a Korea, národy, kde jsou založeny tato tři náboženství, ... se musí spojit v jednotném úsilí a přispět ke sjednocení světových náboženství a ke sjednocení celého světa.''<ref name="ross_wilson89" /><ref name="ross_wilsoncit" />
# Stát Izrael: Unifikacionisté potvrzují právo Židů žít jako svobodní lidé v zemi Izrael a mohou se snadno vcítit do situace státu Izrael, neboť situace Jižní Koreje je podobná.<ref name="ross_wilson89" />
# K evangelizaci židů: Církev sjednocení potvrzuje svou věrnost Božímu slovu „učit všechny národy“ (dle Matouše 28:19–20) a snahu šířit poselství Božího principu všem lidem. Nicméně unifikacionisté nemají žádný zvláštní zájem na konverzi židů, neboť učení Božího principu nabádá k osvětě křesťanství a jejich připravěpřípravě na přijetí Pána druhého příchodu, tedy přistupují k židům jako ke komukoliv jinému.<ref name="ross_wilson89" />
# Závěr: I když se náboženské doktríny liší, Bůh všech náboženství je jeden, a jeho jedinou vůlí je vytvořit ideální svět míru a štěstí. Církev sjednocení věří, že Bůh, který všechny vede k této své vůli, vede také upřímné židy, lidi všech náboženství a také lidi svědomí. Proto hájí svobodu židů a všech lidí praktikovat svou víru kdekoliv a kdykoliv.<ref name="ross_wilson89" />