SOS dětské vesničky: Porovnání verzí

Přidáno 1 077 bajtů ,  před 7 lety
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
 
== Idea a koncepce ==
Každé dítě patří do rodiny a roste za pomoci lásky, úcty a bezpečí. VytvářímeDěti rodinypotřebují prodlouhodobou dětipéči v- nouzivěříme, pomáhámeže jimkaždé utvářetdítě jejich vlastníprávo budoucnostna aláskyplný podílímedomov, sebýt narespektováno a chráněno po celou rozvojidobu jejichsvého komunitdětství.
 
PĚSTOUNSKÁ PÉČE / služby pro pěstouny – SOS Přístav
Poskytujeme komplexní služby pěstounským rodinám. Jedná se o služby poradenské, psychologické, terapeutické, pedagogické, sociální, odlehčovací.
 
PREVENTIVNÍ PÉČE – SOS Kompas, SOS Kajuta
Poskytujeme odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Jedná se o zajištění preventivní péče rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokáží řešit. Cílem péče je stabilizovat rodinu a předejít odebrání dítěte.
 
OKAMŽITÁ POMOC – SOS Sluníčko
SOS Sluníčko je naším zařízením s nepřetržitým provozem pro děti v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc. SOS Sluníčko pomáhá rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat a také dětem zanedbávaným nebo týraným.
 
NÁSLEDNÁ PÉČE – SOS Kormidlo a SOS Kotva
V programech následné péče připravujeme studující z pěstounských rodin na budoucí samostatný život.
 
 
Neregistrovaný uživatel