Hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů: Porovnání verzí

plazma plyn, ne krev
m (odkaz)
(plazma plyn, ne krev)
=== Zdroje primárních iontů ===
 
Existují tři základní typy iontových děl. V prvním z nich jsou ionty z plynných prvků obvykle generovány plasmouplazmatem (Duoplasmatrons) nebo elektronovou ionizací například vzácných plynů ([[Argon|Ar]]<sup>+</sup>, [[Xenon|Xe]]<sup>+</sup>), kyslíku (O<sup>-</sup>, O<sub>2</sub><sup>+</sup>). Tento typ paprsku je snadno ovladatelný a vytváří sice ne moc přesný, ale zato svazek iontů o vysoké energii. Druhým zdrojem ionizačního paprsku je používaný Cs<sup>+</sup> proud iontů. Atomy cesia se vypařují přes porézní wolframovou ucpávku a ionizují se během odpařování. Je použitelný jak pro jemné zaměření či v režimu vysokého proudu (v závislosti na designu děla). Třetí, kapalné kovové iontové zdroje (liquid metal ion source (LMIG)), pracují s kovy nebo kovovými slitinami, které jsou kapalné při pokojové teplotě nebo lehce vyšší teplotě. Kapaliny kovů zahrnují wolframové hroty a emise iontů pod vlivem intenzivního elektrického pole. Zatímco zdroj z gallia je schopen pracovat s jednotlivými atomy gallia, nedávno vyvinuté zdroje pro zlato, indium a bismut umožňují použití slitiny, které sníží body tání dané látky. LMIG poskytuje pevně zaměřitelné ionty nosníkového paprsku (<50nm) s mírnou intenzitu a je navíc schopné generovat krátké impulsní svazky iontů. Je proto běžně používány ve statických SIMS zařízeních.
 
Volba druhů iontových zdrojů a iontového děla závisí na požadovaném proudu (pulsní nebo souvislý), na požadovaných rozměrech primárního iontového paprsku a na vzorku, který má být analyzován. Kyslík jako primární proud iontů je často používán k vyšetření na elektropozitivní prvky kvůli zvýšení pravděpodobnosti vytváření pozitivních sekundárních iontů, zatímco proud primárních cesiových iontů je často využíván při testech elektronegativních prvků. Pro krátké impulsní svazky iontů ve statickém SIMS je pouze LMIG použitelné, ale často je v kombinaci s kyslíkovým nebo cesiovým dělem.
2 179

editací