Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 108 bajtů ,  před 4 lety
 
=== Fyzikální rozměr a rozměrové rovnice ===
{{podrobně|Fyzikální rozměr veličiny}}
Závislost odvozené veličiny na veličinách základních můžeme vyjádřit [[fyzikální rozměr veličiny|'''fyzikálním rozměrem''']]. Rozměr nějaké veličiny je dán součinem [[racionální číslo|racionálních]] (zpravidla celočíselných či poločíselných) mocnin rozměrů základních veličin (téže soustavy jednotek). Exponenty v mocninách základních veličin nazýváme '''rozměrovými exponenty'''. Rozměr je proti definiční veličinové rovnici zjednodušeným výrazem, pro svou jednoduchost je však velmi výhodný a hraje významnou úlohu v oboru fyzikální podobnosti a v teorii dimenzí.
 
Rozměr veličiny ''X'' obecně zapisujeme jako dim ''X''.
:Příklady: teplotní součinitel délkové roztažnosti, Hallův součinitel, součinitel difuze, součinitel přestupu tepla; modul pružnosti v tahu; činitel vazby, činitel tření, činitel pohltivosti
 
* '''[[Fyzikální konstanty|konstanty]]'''
: jsou fyzikální veličiny, které jsou stejné buď za všech okolností (tzv. univerzální konstanty), nebo pro danou látku (tzv. látkové konstanty) nebo za jistých okolností.
:Příklady: gravitační konstanta, Planckova konstanta, Boltzmannova konstanta; rozpadová konstanta (určitého nuklidu); rovnovážná konstanta chemické reakce (závisí na reagentech i teplotě).
 
=== Úhlové veličiny a jednotky ===
Jak již bylo výše řečeno u jednotkových rovnic, argument goniometrických funkcí má jednotku 1 a je bezrozměrný. Vyjadřuje nejčastěji veličinu zvanou [[Fáze (vlna)|fáze]] (u periodických jevů) nebo [[úhel#Rovinný úhel jako vektorová fyzikální veličina|rovinný úhel]] (např. u rotačního pohybu).
 
'''[[Rovinný úhel]]''' je proto bezrozměrná veličina. Je definovaná jako podíl délky oblouku kružnice vytknutého tímto rovinným úhlem s vrcholem v jejím středu a poloměrem této kružnice. Někdy se místo jednotky 1 používá speciální název '''radián''' (značka rad).
Plný rovinný úhel tedy je podílem obvodu kružnice a&nbsp;jejího poloměru a&nbsp;činí <math>2\pi</math>. Tato hodnota se proto vyskytuje ve veličinových rovnicích u&nbsp;situací souvisejících s&nbsp;kruhovou symetrií v&nbsp;rovině resp.&nbsp;válcovou symetrií v&nbsp;prostoru.