Josiášova reforma: Porovnání verzí

Přidáno 268 bajtů ,  před 6 lety
bez shrnutí editace
== Reforma izraelského náboženství ==
Kniha 2.&nbsp;Paralipomenon ([[2. kniha kronik|2.&nbsp;kniha letopisů]]) uvádí, že náboženská očista začala 12.&nbsp;roku Josiášovy vlády.<ref>2. Paralipomenon [https://www.biblegateway.com/passage/?search=Druh%C3%A1+Letopisu+34&version=B21]</ref> Král tehdy dal zničit veškerá kultovní místa ostatních bohů, přičemž cílem bylo odstranit vše, co se v očích běžného lidu stávalo předmětem uctívání.
 
V městech kmene Manasesova, Efrajimova a Šimeónova až po Netfalího i okolních pustinách, stejně jako v celém Judsku, nechal Josiáš zbořit oltáře, posvátné kůly, tesané modly i všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem (2.Paralipomenon 34:6-7).
 
=== Posvátná návrší ===
mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi." '''Leviticus 26:30'''</ref> ale badatelé poukazují, že tato pasáž je pravděpodobně velice pozdního (po-Josiášovského) původu.
 
Josiáš dal zničit všechna posvátná návrší u Jeruzaléma i v celém judsku, kde se pálilo kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému zástupu (2:Královská 23:5). Zvláště se zaměřil na návrší, která stála u jeruzalémských bran, návrší od Geby až po Beer-šebu (23:8), i návrší naproti Jeruzalému jižně od "Hory zkázy" (Olivové hory), které nechal vybudovat Šalamoun.
 
=== Moloch v údolí Ben-hinom ===
1 681

editací