Josiášova reforma: Porovnání verzí

Přidáno 435 bajtů ,  před 6 lety
bez shrnutí editace
Na vysokých pahorcích nebo u posvátných stromů stavěli mnohé národy ve starověku tzv. "posvátná návrší", neboli vyvýšená místa ( nazývaná v Bibli "''bamoth''" = vysoká místa). Šlo o uměle postavené, většinou kamenná, plošiny, na nichž stával oltář, posvátný sloup nebo posvátný kůl (pokud sevedlenávrší nenacházel živý strom. Kniha Leviticus varuje Izraelity před účastí na posvátncých návrších,<ref>"Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše
mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi." '''Leviticus 26:30'''</ref> ale badatelé poukazují, že tato pasáž je pravděpodobně velice pozdního (po-Josiášovského) původu.
 
Josiáš dal zničit všechna posvátná návrší u Jeruzaléma i v celém judsku, kde se pálilo kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, souhvězdím a veškerému nebeskému zástupu (2:Královská 23:5). Zvláště se zaměřil na návrší, která stála u jeruzalémských bran, návrší od Geby až po Beer-šebu (23:8), i návrší naproti Jeruzalému jižně od "Hory zkázy" (Olivové hory), které nechal vybudovat Šalamoun.
 
=== Moloch v údolí Ben-hinom ===
1 681

editací