Josiášova reforma: Porovnání verzí

Přidáno 136 bajtů ,  před 6 lety
m
typografie, odkazy
m (→‎Literatura: sorry, překlep)
m (typografie, odkazy)
[[Soubor:Josiah.gif|thumb|Reforma krále Josiáše proběhla ve dvou fázích - nejprve šlo o očistu izraelského náboženství a poté uzavření nové smlouvy lidu s Hospodinem]]
'''Josiášova reforma''' byla pokusem judského [[Josiáš|krále Josiáše]] (649-609649–609 př.  n.  l.) o zničení všech pohanských předmětů a objektů v tehdejším jižním království. Ačkoliv chronistická díla Bible ji hodnotí ryze pozitivně, prorocká díla a historikové se k ní stavějí i kriticky, především kvůli násilné centralizaci [[judaismus|izraelského náboženství]].
 
== Reforma izraelského náboženství ==
Kniha 2.&nbsp;Paralipomenon ([[2. kniha kronik|2.Kniha&nbsp;kniha letopisů]]) uvádí, že náboženská očista začala 12. &nbsp;roku Josiášovy vlády.<ref>2. Paralipomenon [https://www.biblegateway.com/passage/?search=Druh%C3%A1+Letopisu+34&version=B21]</ref> Král tehdy dal zničit veškerá kultovní místa ostatních bohů, přičemž cílem bylo odstranit vše, co se v očích běžného lidu stávalo předmětem uctívání.
 
=== Moloch v údolí Ben-hinom ===
[[Jóšijáš|Josiáš]] nechal znesvětit především Tofet v údolí [[Gehenna|Ben-hinom]], kde Izraelité za jeho otce Amóna a vlády krále Manasseho (také Menašeho) obětovávali děti bohu [[Moloch (bůh)|Molochovi]]. Taková praxe je vysloveně zakázána v [[Leviticus|Leviticu]] 18:21 ("Nedovol„Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi"Molochovi“). Někteří badatelé však tvrdí, že obětování dětí bylo vyjímečnévýjimečné a šlo spíše o zasvěcování novorozeňat ohněm před sochou Molocha - viz 2. Královská 16:3, 17:17, 21:6).
 
== Očista Chrámu ==
Součástí Josiášovy reformy bylo také očištění [[Jeruzalémský chrám|Jeruzalémskéhojeruzalémského Chrámu]]. To proběhlo někdy mezi 12. a 18. &nbsp;rokem Josiášovy vlády - soudě podle oslavy velikonočního beránka spíše ke konci tohoto období.
 
=== Ašéra ===
Josiáš nechal prý odstranit veškeré předměty zhotovené pro kenánského boha Baala[[Baal]]a, [[Ašéra|Ašéru]] (reprezentaci Nejvyšší Matky, neboli manželky boha Ela) i veškerý nebeský zástup (jakési plénum bohů, transformovaných později v zástup nebeských andělů).<ref>[http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=2kralovska#23 2.Královská 23:4]</ref>
 
Přikázal také odnést zpodobnění samotné Ašéry, které stálo v Chrámu a mělo v dřívějších dobách podobu sochy, sedmiramenného svícnu nebo posvátného stromu. Nechal toto zpodobnění spálit, rozemlít na prach a ten následně vysypal na veřejném hřbitově.<ref>[http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=2kralovska#23 2. Královská 23:6]</ref>
 
Verš v [[2. kniha královská|2.&nbsp;Královské]] 23:7 zmiňuje, že byly také zbořeny "domečky„domečky zasvěcenců bohyně lásky"lásky“ (v některých překladech také "stánky„stánky modlářské prostituce"prostituce“ nebo "domky„domky hanebných sodomářů"sodomářů“), kde ženy tkaly roucha/závoje pro Ašeru.
 
=== Sluneční kult ===
Podle [[Bible]] nechal Josiáš odstranit od vchodu do Hospodinova chrámu také koně, které judští králové zasvětili slunci. Tyto koně se nacházelynacházeli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí (2.&nbsp;Královská 23:11). Bez milosti také dal spálit tzv. „sluneční vozy“.
sloupořadí (2.Královská 23:11). Bez milosti také dal spálit tzv. "sluneční vozy".
 
Archeologové a historikové našli doklady o podobném zasvěcování koní slunečnímu božstvu, jako je zmíněno v Bibli, zatím pouze v [[Persie|Persii]].<ref>Xen., 'Cyrop.,' 8:3. § 12</ref> Mnohem častější bylo obětovávání koní slunečním bohům.<ref>Herod., 1:216; Xen., 'Cyrop.,' 8:3. § 24; 'Anab.,' 4:5. § 35; Rig Veda, vol. 2. pp. 112</ref>
 
=== Oltáře ===
Zdá se, že součástí jeruzalémského chrámu před reformou bylo také větší množství oltářů[[oltář]]ů, které nebyly zasvěcené Bohu Izraele. Některé se nacházely na střeše chrámu v Achazově pokoji, zatímco další byly králem Menašem postaveny na obou stranách nádvoří Hospodinova domu (2.&nbsp;Královská 23:12). Prach z těchto oltářů byl rozprášen v Kidrónském úvalu.
 
== Kritika reformy ==