Josiášova reforma: Porovnání verzí

Přidáno 59 bajtů ,  před 6 lety
upravit
(upravit)
{{Wikifikovat}}
{{Kategorizovat}}
'''Josiášova reforma''' byla pokusem judského krále Josiáše v 7.století př.n.l. o zničení všech pohanských předmětů a objektů v tehdejším jižním království. Ačkoliv chronistická díla Bible ji hodnotí ryze pozitivně, prorocká díla a historikové se k ní stavějí i kriticky, především kvůli násilné centralizaci izraelského náboženství.
 
 
== Očista Chrámu ==
Součástí Josiášovy reformy bylo také očištění Jeruzalémského Chrámu. Nechal prý odstranit veškeré předměty zhotovené pro kenánského boha Baala, Ašéru (reprezentaci Nejvyšší Matky, neboli manželky boha Ela) i veškerý nebeský zástup (jakési plénum bohů, transformovaných později v zástup nebeských andělů).<ref>[http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=2kralovska#23 2.Královská 23:4]</ref> Přikázal také odnést zpodobnění samotné Ašéry, které stálo v Chrámu a mělo v dřívějších dobách podobu sochy, sedmiramenného svícnu nebo posvátného stromu. Rozemlel toto zpodobnění na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitově.<ref>[http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=2kralovska#23 2.Královská 23:6]</ref>
Součástí Josiášovy reformy bylo také očištění
Jeruzalémského Chrámu. Nechal prý odstranit veškeré předměty zhotovené pro kenánského boha Baala, Ašéru (reprezentaci Nejvyšší Matky, neboli manželky boha Ela) i veškerý nebeský zástup (jakési plénum bohů, transformovaných později v zástup nebeských andělů).<ref>[http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=2kralovska#23 2.Královská 23:4]</ref> Přikázal také odnést zpodobnění samotné Ašéry, které stálo v Chrámu a mělo v dřívějších dobách podobu sochy, sedmiramenného svícnu nebo posvátného stromu. Rozemlel toto zpodobnění na prach a ten pak vysypal na veřejném hřbitově.<ref>[http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=2kralovska#23 2.Královská 23:6]</ref>
 
== Kritika reformy ==
Dějepisné biblické knihy hodnotí Josiášovu reformu většinou velice jednostranně a pozitivně. Z kontextu dalších knih však lze poznat, že nebylo docíleno skutečné obrodě izraelského náboženského cítění. Centralizace kultu měla za následek silný důraz na zvířecí oběti (proti čemuž vystupoval zvláště Jeremjáš, syn lévitského kněze) a spoléhání na její očistnou sílu. Judští proroci za Josiášova nástupce Jójakíma i Sedechiáše kritizovali fakt, že lidé nepřestali páchat špatnosti a hříchy. Naopak začali spoléhat na to, že jakýkoliv hřích bude před Bohem smazán prolitím nevinné zvířecí krve. I z toho důvodu se proroci začali více soustředit na kázání osobní morální zodpovědnosti namísto dodržování Mojžíšova zákona.
Dějepisné biblické knihy hodnotí Josiášovu reformu většinou
 
velice jednostranně a pozitivně. Z kontextu dalších knih však lze
== Reference ==
pznat, že nebylo docíleno skutečné obrodě izraelského náboženského
<references />
cítění. Centralizace kultu měla za následek silný důraz na zvířecí oběti
(proti čemuž vystupoval zvláště Jeremjáš, syn lévitského kněze) a
spoléhání na její očistnou sílu. Judští proroci za Josiášova nástupce
Jójakíma i Sedechiáše kritizovali fakt, že lidé nepřestali páchat
špatnosti a hříchy. Naopak začali spoléhat na to, že jakýkoliv hřích
bude před Bohem smazán prolitím nevinné zvířecí krve. I z toho důvodu se
proroci začali více soustředit na kázání osobní morální zodpovědnosti
namísto dodržování Mojžíšova zákona.