Stará Říše: Porovnání verzí

Přidáno 5 729 bajtů ,  před 4 lety
→‎Školství, kultura a sport: Rozsáhlé doplnění textů - Vlastivěda moravská
(→‎Školství, kultura a sport: Rozsáhlé doplnění textů - Vlastivěda moravská)
Značky: editace z Vizuálního editoru možné problémové formulace
| svazek = II
}}</ref>
 
== Historie ==
První písemná zmínka o Staré Říši pochází z roku [[1257]]. Městys leží na frekventované křižovatce, kde se dělí cesty mezi [[Brno|Brnem]] a [[Jindřichův Hradec|Jindřichovým Hradcem]] a také [[Jihlava|Jihlavou]] a směrem na [[Vídeň]]. Proto se stala Stará Říše již odedávna přirozeným středem [[kolonizace]].
 
V roce [[1589]] povýšil císař [[Rudolf II.]] obec na městečko a následně došlo k nové výstavbě domů a nové radnice. V roce [[1672]] vznikla místní škola s jednou učebnou. Ovšem v roce [[1758]] vypukl veliký požár, kdy vyhořela prakticky celá obec, včetně fary, kostela i radnice. Požáru unikla pouze škola a dvě stavení.
 
Od roku 1869 k obci přísluší [[Nepomuky (Stará Říše)|Nepomuky]].<ref>{{Citace monografie
| titul = Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. II. díl, Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869-2005
| vydavatel = Český statistický úřad
| místo = Praha
| rok = 2006
| počet_stran = 623
| strany = 344
| isbn = 80-250-1311-1
}}</ref>
 
Od [[23. leden|23. ledna]] [[2007]] byl obci vrácen status [[městys]]e.<ref name="status">[http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?C=16&T=k2006psp5r Rozhodnutí č. 16 předsedy Poslanecké sněmovny, k stanovení obcí městy a městysi], [[Miloslav Vlček]], 23. ledna 2007</ref>
 
== Přírodní poměry ==
| url = http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=709
}}</ref>
 
== Historie ==
První písemná zmínka o Staré Říši pochází z roku [[1257]], kdy se podle ní psala Ludmila z Říše, která spolu se synem Marvartem z Hrádku vedla spor s novoříšským klášterem o patronátní právo kostela ve Staré Říši. Městys leží na frekventované křižovatce, kde se dělí cesty mezi [[Brno|Brnem]] a [[Jindřichův Hradec|Jindřichovým Hradcem]] a také [[Jihlava|Jihlavou]] a směrem na [[Vídeň]]. Proto se stala Stará Říše již odedávna přirozeným středem [[kolonizace]].
 
V roce [[1589]] povýšil císař [[Rudolf II.]] obec na městečko a následně došlo k nové výstavbě domů a nové radnice. V roceBrtničtí [[1672]]z vzniklaValdštejna místnívlastnili školaStarou sŘíši po celé 16. stol. až do bitvy na Bílé hoře, kdy jim bylo panství Brtnice pro činnost Zdeňka Brtnického z Valdštejna za povstání proti císaři zkonfiskováno a propadlé panství zakoupil r. 1623 Romboald hr. Collalto a jednouSan učebnouSavatore. Ovšem v roce [[1758]] vypukl veliký požár, kdy vyhořela prakticky celá obec, včetně fary, kostela i radnice. Požáru unikla pouze škola a dvě stavení. Městečko pak bylo součástí brtnického panství až do r. 1849.
 
Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v městečku Staré Říši 47 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 46 a 1 zpustla.
 
Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 ve Staré Říši 539 obyvatel, z toho 265 mužů a 274 žen v 96 domech a 133 domácnostech. Z nich se živilo 47 zemědělstvím, 23 živnostmi, 5 obojím a 3 měli jiné zaměstnání, vedle 55 nádeníků. Desátky se odváděly panství Brtnice.
 
Od roku 1869 k obci přísluší [[Nepomuky (Stará Říše)|Nepomuky]].<ref>{{Citace monografie
| titul = Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005. II. díl, Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869-2005
| vydavatel = Český statistický úřad
| místo = Praha
| rok = 2006
| počet_stran = 623
| strany = 344
| isbn = 80-250-1311-1
}}</ref>
 
== Správní začlenění obce od roku 1850 ==
Do roku 1849 byla Stará Říše součástí panství Brtnice v Jihlavském kraji. V letech 1850 až 1855 podléhala politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudnictví Okresnímu soudu v Telči. Po vzniku smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí byla v letech 1855 až 1868 podřízena Okresnímu úřadu v Telči. Když byly roku 1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátila se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od roku 1919 okresní správu politickou a od roku 1928 okresní úřad tamtéž a v soudnictví pod Okresní soud v Telči. Po osvobození v květnu 1945 náležela pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči až do územní reorganizace roku 1949, kdy připadla pod správní okres Třešť a v jeho rámci pod nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v polovině roku 1960 byla připojena pod správní okres Jihlava a Jihomoravský kraj až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem roku 2002. V roce 1976 byla pod Starou Říši připojena obec Sedlatice a r. 1986 obec Markvartice. Od roku 2003 spadá jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném kraji Vysočina.
 
Od [[23. leden|23. ledna]] [[2007]] byl obci vrácen status [[městys]]e.<ref name="status">[http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?C=16&T=k2006psp5r Rozhodnutí č. 16 předsedy Poslanecké sněmovny, k stanovení obcí městy a městysi], [[Miloslav Vlček]], 23. ledna 2007</ref>
 
== Obyvatelstvo ==
| 628
|}
 
== Vývoj obce do současnosti ==
Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila zemědělstvím. V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy městečka 1729 ha. V roce 1908 zde bylo založeno Lnářské družstvo pro Starou Říši a okolí s tírnou lnu. 
 
'''Živnosti roku 1911:''' 4 bednáři, 2 hostinští, 1 kolář, 3 kováři a podkováři, 2 mlynáři, 5 obchodníků s dobytkem, smíš. zbožím, máslem, zeleninou a vejci, 2 obuvníci, 1 pekař, 1 pilař, 1 prodejce galanterního zboží, 1 řezník, 1 sedlář, 1 skladník piva, 1 sklenář, 2 truhláři. V obci byl od roku 1895 c. k. poštovní úřad.
 
'''Roku 1924:''' lesní revír velkostatku Brtnice Collaltů, Spořitelní a záloženský spolek pro Starou Říši a okolí, zaps. spol. s r. o., Lnářské družstvo pro Starou Říši a okolí, zaps. spol. s r. o., poštovní a telegrafní úřad, četnická stanice, živnosti: 1 bednář, 3 hostinští, 2 koláři, 3 kováři a podkováři, 3 krejčí a švadleny, 1 mlynář s pilou, 9 obchodníků se smíš. zbožím a potravinami, 3 obuvníci, 1 pekař, 1 řezník, 1 sedlář, 5 stolařů, 37 hosp. rolníků. Na Vápovce samota Čížovský mlýn.
 
Městečko bylo elektrifikováno připojením na síť ZME Brno roku 1929.
 
JZD vzniklo roku 1950, v roce 1965 bylo s ním sloučeno JZD Olšany, roku 1974 JZD Bohuslavice a roku 1975 JZD Markvartice, čímž vzniklo JZD 9. květen Stará Říše, které v roce 1989 obhospodařovalo 2153 ha půdy. Po roce 1989 se JZD transformovalo na Zemědělskou společnost, s. r. o. a soukromé zemědělce. 
 
Nyní převládající zaměstnání: zemědělství.
 
Po roce 1945 bylo v obci zbudováno: vodovod, kanalizace, plynofikace, mateřská škola, tělocvična, hřiště a 48 rodinných domků. Provedena byla úprava obecního úřadu, školy a hřbitova. 
 
== Správa a politika ==
 
== Školství, kultura a sport ==
Zdejší škola byla při faře a nejstarší zmínka o ní je z roku 1633. Po třicetileté válce se učilo na radnici a roku 1672 je škola uváděna v obecní dřevěné chalupě. Roku 1783 bulo vybudováno bytelnější stavení pro školu školním patronem, klášterem novoříšským, za přispění vrchnosti brtnické a želetavské. Původně sem byly přiškoleny Hladov, Markvartice, Sedlatice, Svojkovice, Olšany a Veselí, od roku 1836 vyškoleny Hladov a Svojkovice, později ještě Markvartice. Roku 1850 škola rozšířena na dvoutřídní. V roce 1860 byla postavena od základů nová budova péčí kláštera, přístavba pak byla provedena roku 1903, kdy byla škola rozšířena na trojtřídní.
Základní škola a Mateřská škola Stará Říše je příspěvková organizace zřizovaná obcí Stará Říše. Základní škola má tři třídy pro 1.–5. ročník. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo školu 28 žáků. Dojíždějí sem též děti z [[Markvartice (okres Jihlava)|Markvartic]], [[Olšany (okres Jihlava)|Olšan]], [[Sedlatice|Sedlatic]] a [[Rozseč (okres Jihlava)|Rozseče]].<ref>{{Citace elektronické monografie
 
Nynější Základní škola a Mateřská škola Stará Říše je příspěvková organizace zřizovaná obcí Stará Říše. Základní škola má tři třídy pro 1.–5. ročník. Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo školu 28 žáků. Dojíždějí sem též děti z [[Markvartice (okres Jihlava)|Markvartic]], [[Olšany (okres Jihlava)|Olšan]], [[Sedlatice|Sedlatic]] a [[Rozseč (okres Jihlava)|Rozseče]].<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = Základní škola
| vydavatel = Obec Stará Říše
| datum_přístupu = 2014-11-04
| url = http://www.stararise.knihovna.info/
}}</ref>
 
V minulosti působily ve Staré Říši tyto spolky:
Sbor dobrovolných hasičů Stará Říše byl založen v roce 1892.<ref>{{Citace elektronické monografie
* Nár. jednota pro jihozápadní Moravu (1887)
* Farní spolek Cyril (1890)
Sbor* dobrovolnýchHasičský hasičů Stará Říše byl založen v rocespolek (1892.)<ref>{{Citace elektronické monografie
| titul = SDH
| vydavatel = Obec Stará Říše
| datum_přístupu = 2014-11-04
| url = http://www.stararise.cz/index.php?nid=11738&lid=cs&oid=3002226
}}</ref>
}}</ref> V obci působí [[fotbal]]ový klub [[FSC Stará Říše]], který v [[Přebor Kraje Vysočina 2012/13|sezóně 2012/13]] vyhrál [[Přebor Kraje Vysočina|krajský přebor]] a v [[Divize D 2013/14|sezóně 2013/14]] tak hraje v [[Divize D|divizi D]].<ref>http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/vysocina/archiv_d.asp?fs=610&rok=2012&soutez=610A1A</ref>
* Spolek agrárnické mládeže (1924).
Sbor dobrovolných hasičů Stará Říše, který je pokračovatelem Hasičského spolku působí v obci dodnes.
 
}}</ref>Úspěšný V obci působíje [[fotbal]]ový klub [[FSC Stará Říše]], který v [[Přebor Kraje Vysočina 2012/13|sezóně 2012/13]] vyhrál [[Přebor Kraje Vysočina|krajský přebor]] a v [[Divize D 2013/14|sezóně 2013/14]] tak hraje v [[Divize D|divizi D]].<ref>http://nv.fotbal.cz/domaci-souteze/kao/vysocina/archiv_d.asp?fs=610&rok=2012&soutez=610A1A</ref>
 
== Pamětihodnosti ==
* Barokní kostel Všech svatých postavený po požáru roku 1759 na místě původního gotického kostela z konce 14. století, zasvěcený sv. Petru.
* [[Kostel Všech svatých (Stará Říše)|Kostel Všech svatých]]
* U kostela netypická socha sv. Jana Nepomuckého bez tradičních atributů z roku 1898.
* V obci řada božích muk a poklon jako ukázky lidové tvorby z 19. století.
* Domy čp. 28, 29, 106 a 151 s lochy a výklenky a komorami vytesanými ve skále.
* Pomník padlým v 1. a 2. světové válce.
* Na dvoře čp. 69 pamětní deska Josefa Floriana z roku 2002.
* Nelokalizovaná tvrz se uvádí v letech 1386-1407.
* V části Nepomuky pod Veselským vrchem pamětní kámen k události ze 70. let 18. století.
* Výklenková kaplička
* Boží muka u dvoru Kladina
1 700

editací