Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 3 lety
Na chlorid sodný se působí koncentrovanou [[kyselina sírová|kyselinou sírovou]] za vzniku [[síran sodný|síranu sodného]] a kyseliny chlorovodíkové.
 
: <math>\mathsf{2\,NaCl + H_2SO_4\ \to\ Na_2SO_4 + 2\,HCl}</math>
:2 [[chlorid sodný|NaCl]] + [[kyselina sírová|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]] → [[síran sodný|Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]] + 2 [[kyselina chlorovodíková|HCl]]
: <small>[[Chlorid sodný]] reaguje s [[Kyselina sírová|kyselinou sírovou]] za vzniku [[Síran sodný|síranu sodného]] a [[Kyselina chlorovodíková|kyseliny chlorovodíkové]].</small>
 
Síran sodný se poté smísí s [[uhličitan vápenatý|uhličitanem vápenatým]] (vápencem) a [[uhlí]]m a taví se v peci. Během pálení probíhá tato reakce:
 
: <math>\mathsf{Na_2SO_4 + CaCO_3 + 2\,C\ \to\ Na_2CO_3 + 2\,CO_2 + CaS}</math>
:[[síran sodný|Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]] + [[uhličitan vápenatý|CaCO<sub>3</sub>]] + 2 [[uhlík|C]] → Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 2 [[oxid uhličitý|CO<sub>2</sub>]] + [[sulfid vápenatý|CaS]]
: <small>[[Síran sodný]] reaguje s [[Uhličitan vápenatý|uhličitanem vápenatým]] a [[Uhlík|uhlíkem]] za vzniku uhličitanu sodného, [[Oxid uhličitý|oxidu uhličitého]] a [[Sulfid vápenatý|sulfidu vápenatého]].</small>
 
Z vychladlé taveniny je poté uhličitan sodný vyloužen vodou.
99

editací