Kompenzace fluorescence: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
== Kompenzace fluorescence ==
'''Kompenzace''' je matematická korekce přesvitu [[emisní spectrum|emisního spektra]] [[fluorochrom|fluorochromu]] do jiného kanálu <ref>Roederer, Mario. "Spectral compensation for flow cytometry: visualization artifacts, limitations, and caveats." Cytometry 45.3 (2001): 194-205.</ref> Poprvé kompenzaci dat z průtokového cytometru provedl v roce 1977 Michael Loken et al. na dvoubarevném experimentu, kdy byly myší splenocyty barveny fluoresceinem a rhodaminem. <ref>Loken, Michael R., David R. Parks, and Leonard A. Herzenberg. "Two-color immunofluorescence using a fluorescence-activated cell sorter." Journal of Histochemistry & Cytochemistry 25.7 (1977): 899-907. </ref>
Při vícebarevných experimentech, kdy se emisní spektra některých z fluorochromů překrývají a jsou tedy měřena více detektory, je kompenzace nezbytná <ref>Roederer, Mario. "Spectral compensation for flow cytometry: visualization artifacts, limitations, and caveats." Cytometry 45.3 (2001): 194-205. </ref>.
Poprvé kompenzaci dat z průtokového cytometru provedl v roce 1977 Michael Loken et al. na dvoubarevném experimentu, kdy byly myší splenocyty barveny fluoresceinem a rhodaminem.
<ref>Loken, Michael R., David R. Parks, and Leonard A. Herzenberg. "Two-color immunofluorescence using a fluorescence-activated cell sorter." Journal of Histochemistry & Cytochemistry 25.7 (1977): 899-907. </ref>
Při vícebarevných experimentech, kdy se emisní spektra některých z fluorochromů překrývají a jsou tedy měřena více detektory, je kompenzace nezbytná
<ref>Roederer, Mario. "Spectral compensation for flow cytometry: visualization artifacts, limitations, and caveats." Cytometry 45.3 (2001): 194-205. </ref>.
Kompenzace se provádí pomocí analyzačních sofrwarů pro cytometrická data jako je FlowJo <ref>http://www.flowjo.com/</ref>, <ref>FlowLogichttp://www.inivai.com/flowlogic/</ref>, Kaluza <ref>https://www.beckmancoulter.com/wsrportal/wsrportal.portal;jsessionid=p4GyWD3FmyYSq4c5TkyTHm2DBVvvJCrlsjnRspxpHrLRpvmPndGc!-1628535361!-1671786268?_nfpb=true&_windowLabel=UCM_RENDERER&_urlType=render&wlpUCM_RENDERER_path=%2Fwsr%2Fcountry-selector%2Findex.htm&_WRpath=%252Fwsr%252Fresearch-and-discovery%252Fproducts-and-services%252Fflow-cytometry%252Fsoftware%252Fkaluza-analysis-software%252Findex.htm&intBp=true</ref>a další.
38

editací