Bit: Porovnání verzí

Přidáno 12 bajtů ,  před 5 lety
rv vandala
(rv vandala)
Obě hodnoty mohou také být interpretovány jako logické hodnoty (true / false, ano / ne), algebraické znaky (+ / -), stavy aktivace (zapnuto / vypnuto), nebo jakýkoli jiný dvouhodnotový atribut.
 
== TralalalaBit v praxi ==
Bit se v praxi nejčastěji objevuje jako základní jednotka kapacity paměti, tzn. jednotka množství informace, která může být v jednom okamžiku v paměti uložena. Pokud kapacitu podělíme časem, získáme přenosovou rychlost, jejíž jednotkou je tedy bit za sekundu (bit/s, podle angličtiny někdy označován bps – ''bit per second''). Např. [[modem]] s [[přenosová rychlost|přenosovou rychlostí]] 56 kbit/s je schopen každou sekundu přenést 56 kilobitů dat.
 
Skupina 8 bitů se nazývá '''[[bajt]]''' (''byte''). Při práci s bity se někdy [[Předpona soustavy SI|předpony]] [[soustava SI|soustavy SI]] (kilo, mega, …) chápou mírně odlišně (např. kilo=2<sup>10</sup> namísto 10<sup>3</sup>). Nově se používají jiné předpony pro mocniny 10 (kilo (kb), mega (Mb), …) a pro mocniny 2 (kibi (Kib), mebi (Mib), …), tzv. [[Binární předpona|binární předpony]].
 
== PecZlomky nám spadla...bitů ==
Bit je nejmenším množstvím informace pouze ve smyslu ''nejmenší samostatně existující množství informace''. Například pro záznam jedné desítkové číslice, neboli čísla v rozsahu 0 až 9 (tj. deseti logických stavů) potřebujeme 4 bity ([[BCD]] kód), avšak do 4 bitů lze zaznamenat až 16 logických stavů. Použijeme-li aritmetické kódování, pak pro záznam n desítkových číslic potřebujeme 10<sup>n</sup> logických stavů, které lze reprezentovat pomocí čísla, jež má více než n/log<sub>10</sub>2 bitů. Pak můžeme říci, že informační hodnota jedné desítkové číslice je 3,321928... bitů.
 
[[digitální|Nediskrétní]] hodnota informace také souvisí s [[teorie informace|teorií informace]], konkrétně s [[Claude Shannon|Shannonovou]] [[Entropie#Informační entropie|informační entropií]].
 
== HohohoSouvisející články ==
* [[Bajt]] (byte)
* [[Dvojková soustava]]