Globální proměnná: Porovnání verzí

Odebráno 20 bajtů ,  před 6 lety
opravy
(upřesnění, opravy)
(opravy)
'''Globální proměnná''' je v počítačovém [[programování]] proměnná s globálním rozsahem, tím je myšleno, že je viditelná (tedy přístupná) v celém programu, až na kontexty, v nichž je ''zastíněná'' (tj. překrytá lokální proměnnou se stejným jménem). Soubor všech globálních proměnných je známý jako globální prostředí nebo globální stav. V komplikovaných jazycích, globální proměnné jsou obecně statické proměnné, které jsou dostupné po celou dobu běhu [[program|programu]]. Ačkoliv v případě interpretovaných [[programovací jazyk|programovacích jazycích]] (včetně [[příkazová řádka|příkazové řádky]]), jsou globální proměnné alokovány dynamicky při jejich [[deklarace (programování)|deklaraci]], jelikož nejsou známy předem.
 
V některých jazycích jsou ve výchozím nastavení všechny [[proměnná|proměnné]] globální , ale ve většině moderních jazyků mají proměnné omezenou působnost (například Lexikální omezení). Globální proměnné jsou pak deklarovány často ve vyšší úrovní programu. V jiných jazycích globální proměnné neexistují. Obecně to jsou [[modulární programování|modulární programovací jazyky]], které prosazují modulární strukturu, nebo [[objektově orientované programování|objektově orientované programovací jazyky]], které dostupnost proměnných řeší strukturou [[třída (programování)|tříd]].
 
== Použití ==
Interakce mechanismů s globálními proměnnými se nazývá globální prostředí. Paradigma globálního prostředí je opakem pro paradigma lokálního prostředí, kde mají všechny proměnné lokální, nesdílnou paměť (a proto veškeré interakce mezi nimi pracují pomocí přeposílání zpráv).
 
Jsou obvykle považovány za nepřesnénežádoucí. Globální proměnná může být potencionálně upravována odkudkoliv a kterákoliv část programu na ni může záviset. (pokud není umístěna v [[Počítačová paměť|chráněné paměti]] anebo určená pouze pro čtení). Globální proměnná proto má neomezený potenciál pro vytváření vzájemné závislosti, a přidáním vzájemné závislosti zvyšuje složitost. Globální proměnné ztěžují včlenění modulů, protože v [[software|softwaru]], který byl napsán někým jiným, mohla být použita stejná globální jména; styto výjimkouproblémy jmen, které byly vloženy na základělze dohodyomezit nebozavedením konvence pojmenování. Nicméně v některých případech může být použití globálních proměnných vhodné. Například můžou být využity k tomu, aby se zabránilo nutnosti neustále procházetpředávat často využívané proměnné v několika [[podprogram|funkcích]]. V praxi je to tak, že velké programy mohou vysloveně vyžadovat velký počet globálních proměnných, Velké programy obsahují mnoho [[parametr funkce|parametrů]], které jsou sdíleny mezi různými funkcemi. V tomto případě musíme dbát na to, abychom se ujistili, že sdílení globálních dat mezi funkcemi bude probíhat bez nehody.
 
Globální proměnné jsou značně používány pro předávání informací mezi částmi [[kód|kódu]], které nesdílí takzvaný vztah volajícího/volaného (caller/callee) jako souběžné podprocesy či signální manipulátory. V jazycích (včetně C), kde každý soubor definuje implicitní jmenný prostor, se většina problémů s globálními proměnnými eliminuje oproti jazykům s globálním jmenným prostorem. Bez správného zamykání (jako např. [[vzájemné vyloučení|mutex]]), je kód používající globální proměnné nebezpečný s výjimkou proměnných jen pro čtení, které se nacházejí v chráněné paměti.
 
== Systémové proměnné ==
Systémové proměnné jsou prostředky poskytované některými [[operační systém|operačními systémy]]. Uvnitř OS [[Shell_(programování)|shellu]] (ksh v [[unix|Unixu]], [[bash]] v [[linux|Linuxu]], COMMAND.COM v DOSu a CMD.EXE ve [[Microsoft_Windows|Windows]]). Například v Unixových systémech je možné z běžné proměnné vytvořit systémovou proměnnou pomocí klíčového slova „export“. Jiný kód než v shellu přistupuje k těmto proměnným pomocí API metod, jako například getev() a setenv().
 
Jsou lokální uvnitř [[Proces_(program)|procesu]], ve kterém jsou deklarovány. To znamaná, že pokud spustíme dva terminály (dva různé procesy shellu) a změníme systémovou proměnnou, tak tato změna nebude vidět v ostatních terminálech.
 
Když je vytvořen podřízený proces, zdědí všechny systémové proměnné a jejich hodnoty z nadřazeného procesu.
 
== Global-only a global-by-default ==
Několik nestrukturovaných jazyků, jako například starší verze: [[BASIC]], COBOL a [[FORTRAN]] (1956) poskytují pouze globální proměnné. Později Fortran II (1968) představil podprogramy s lokálními proměnnými a klíčové slovo COMMON pro přístup ke globálním proměnným. Proměnné jsou implicitně globální také v jazycích FORTH, Lua, [[Perl]] a ve většině shellů.
 
== Podle jazyků ==
=== C a C++ ===
Programovací [[C_(programovací_jazyk)|jazyk C]] nemá klíčové slovo global. Nicméně proměnné deklarované vně funkcí jsou v rámci souboru dostupné odkudkoli.
 
=== Java ===
Některé jazyky jako [[Java_(programovací_jazyk)|Java]], nemají globální proměnné. V Javě jsou všechny proměnné, které nejsou lokální, součástí konkrétní třídy. Proto jsou proměnné dostupné pouze v rámci třídy či její metody. Položky typu „static public“ jsou použity pro většinu účelů jako globální proměnné v jiných jazycích protože jejich chování je velmi podobné.
 
=== PHP ===
[[PHP]] má klíčové slovo „global“ a množství neobvyklých způsobů použití. Proměnné, které jsou deklarovány vně funkce jsou dostupné z celého souboru. Nicméně nejsou dostupné uvnitř funkce, pokud nejsou deklarovány jako global.
 
Avšak některé předdefinované proměnné, známé jako superglobální, jsou dostupné vždy. Všechna jsou [[Pole_(datová_struktura)|pole]]. Obecně se používají tak, že super-globální proměnná obsahuje všechny proměnné definované mimo funkce. Změnou jejich elementů se změní obsah původních proměnných a přidáním elementu se vytvoří proměnná nová. Super-globální proměnné $_POST a $_GET jsou velmi využívány v programování [[Webová_aplikace|webových aplikací]].
 
=== Ostatní jazyky ===
* V jazyce [[Python]] a [[MATLAB]] může být globální proměnná deklarována kdekoliv pomocí klíčového slova.
* Globální proměnné v jazyce [[Ruby_(programovací_jazyk)|Ruby]] jsou vyznačené symbolem ‚$‘.