Otevřít hlavní menu

Změny

Přidány 3 bajty ,  před 4 lety
typo
Ženevské úmluvy původně upravovaly ochranu obětí ozbrojených konfliktů (ženevské právo), avšak dodatkové protokoly z roku 1977 upravují i způsoby a prostředky vedení války (haagské právo, jehož dalšími prameny jsou také [[Haagské úmluvy]], [[Ženevský protokol]], Úmluva o zákazu nebo omezení některých konvenčních zbraní a řada dalších smluv).{{Fakt/dne|20140823085505}}
 
Ženevské úmluvy spolu se svými dodatkovými protokoly představují základní [[pramen práva|prameny]] [[válečné právo|válečného práva]]. Jejich hlavní zásadou je, že v případě války musí být respektována důstojnost lidské bytosti a bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování musí být před válkou a jehojejími následky chráněni ti, kdo se konfliktu přímo neúčastní, jakož i ti, kdo byli z konfliktu vyřazeni v důsledku nemoci, zranění či zajetí. Smluvními stranami Ženevských úmluv jsou všechny státy světa a jejich zásady a zásady [[protokol I|prvního]] a [[Protokol II|druhého]] dodatkového protokolu jsou součástí [[mezinárodní obyčejové právo|mezinárodního obyčejového práva]] a z toho titulu zavazují každého člena mezinárodního společenství.{{Fakt/dne|20140823085505}}
 
Ženevské úmluvy zavazují každou skupinu účastnící se ozbrojeného konfliktu, tedy nejen vládní síly, ale i například povstalce.{{Fakt/dne|20140823085505}} Ženevské úmluvy musí být dodrženy všemi stranami konfliktu za všech okolností, tedy i bez ohledu na chování kterékoli ze stran konfliktu. Vážná porušení Ženevských úmluv představují [[válečný zločin|válečné zločiny]] a pachatel je trestně odpovědný podle mezinárodního trestního práva.